Het kinderbrein, motoriek en leren 0-4 jaar (kov)

IKCA dreumes 343

In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling is jouw rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie over de ontwikkeling van het jonge kind. Weten waarom en hoe je invloed kunt hebben op het kinderbrein, maakt je alert en vooral: professioneel.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling is jouw rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie over de ontwikkeling van het jonge kind. Weten waarom en hoe je invloed kunt hebben op het kinderbrein, maakt je alert en vooral: professioneel.

Inhoud

 • Je krijgt inzicht in de opeenvolgende (motorische) ontwikkelingsfases van 0-4 jaar (mijlpalen en onderlinge samenhang)
 • Je kunt verschillende aspecten in de ontwikkeling van individuele kinderen waarnemen (ook vanuit het perspectief van de verschillende ontwikkelingsfases).
 • sensomotorische integratie en het effect op leerprocessen in latere fasen
 • Aan bod komen zaken zoals: bewegend leren, sensomotoriek, zintuigen, fijne motoriek, schrijfontwikkeling, tekenontwikkeling, buitenspelen en beweging
 • Er wordt een combinatie gemaakt met de andere ontwikkelingsdomeinen zoals taal, rekenen en sociaal emotioneel
 • Je krijgt mogelijkheden om het geleerde toe te passen in de praktijk
 • Er is ruimte voor inspiratie en uitwisseling

‘Afwisselende werkvormen, die je gelijk in de praktijk kan toepassen.’

Faida El Amrani

Resultaat

 • Naar aanleiding van de theorie en kennis krijg je meer inzicht in de motorische ontwikkelfase van de kinderen en wat dit betekent voor je begeleiding en aanbod in je groep.
 • Daarnaast krijg je inzicht van de motorische ontwikkeling in de relatie met andere ontwikkelgebieden.
 • Je kent voorbeelden die duiden op een achterstand of een voorsprong in ontwikkeling.
 • Je leert hoe je kunt voldoen aan de bewegingsbehoefte van kinderen.
 • Je weet een rijke bewegingsomgeving in te richten.
 • Je leert hoe je kunt voldoen aan de bewegingsbehoefte van kinderen.

Blended

De cursus Het kinderbrein, motoriek en leren is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Het kinderbrein, motoriek en leren 0-7 jaar (po).

K0301/S3102

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x