Het schrijven van een pedagogisch beleidsplan in één dag (ko

VOLWASSENEN 069 UITSNEDE

De invoering van de wet IKK betekent dat iedere kinderopvangorganisatie het bestaande pedagogisch beleidsplan moet wijzigen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de wet. Wat zijn die nieuwe eisen en hoe zorg je er nu voor dat jouw bestaande pedagogisch beleidsplan IKK-proof wordt?

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

De invoering van de wet IKK betekent dat iedere kinderopvangorganisatie het bestaande pedagogisch beleidsplan moet wijzigen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de wet. Wat zijn die nieuwe eisen en hoe zorg je er nu voor dat jouw bestaande pedagogisch beleidsplan IKK-proof wordt?

In deze cursus ga je met elkaar aan de slag om de wijzigingen direct te verwoorden in het nieuwe plan. Het is daarbij belangrijk dat wat op schrift staat ook in de praktijk wordt uitgevoerd c.q. zichtbaar is.

Inhoud

We behandelen:

  • De invulling van de aspecten van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische doelen)
  • Het volgen en stimuleren van de ontwikkeling
  • De doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang
  • Het mentorschap
  • Het verschil tussen VVE locatie en reguliere locatie
  • De schrijfstijl van een pedagogisch plan
  • Belangrijke informatiebronnen

Resultaat

  • Je hebt goed overzicht van welke wijzigingen verplicht zijn volgens de wet IKK m.b.t. pedagogische beleidsplannen.
  • Je kunt deze wijzigingen concretiseren en doorvoeren in je eigen pedagogisch beleidsplan.
  • Je hebt aan het einde van de dag je eigen pedagogisch beleidsplan grotendeels herschreven.

Extra informatie

Deze cursus is ‘hands on’. Je dient dus je eigen laptop mee te nemen met je eigen bestaande pedagogisch beleidsplan.

K0108/S7359

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x