Het schrijven van een pedagogisch beleidsplan in één dag kov

VOLWASSENEN 069 UITSNEDE

De invoering van de wet IKK betekent dat ieder kindcentrum het bestaande pedagogisch beleidsplan moet wijzigen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de wet. Wat zijn die nieuwe eisen en hoe zorg je er nu voor dat jouw bestaande pedagogisch beleidsplan IKK-proof wordt?

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

De invoering van de wet IKK betekent dat ieder kindcentrum het bestaande pedagogisch beleidsplan moet wijzigen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de wet. Wat zijn die nieuwe eisen en hoe zorg je er nu voor dat jouw bestaande pedagogisch beleidsplan IKK-proof wordt?

In deze cursus ga je met elkaar aan de slag om de wijzigingen direct te verwoorden in het nieuwe plan. Het is daarbij belangrijk dat wat op schrift staat ook in de praktijk wordt uitgevoerd c.q. zichtbaar is.

Inhoud

  • invulling van de aspecten van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische doelen)
  • volgen en stimuleren van de ontwikkeling
  • doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang
  • mentorschap
  • indien van toepassing: de tijden waarop op grond van de ‘3-uursregeling’ wordt afgeweken van de BKR

Resultaat

  • Je hebt goed overzicht van welke wijzigingen verplicht zijn volgens de wet IKK m.b.t. pedagogische beleidsplannen.
  • Je kunt deze wijzigingen concretiseren en doorvoeren in je eigen pedagogisch beleidsplan.
  • Je hebt aan het einde van de dag je eigen pedagogisch beleidsplan grotendeels herschreven.

Extra informatie

Deze cursus is ‘hands on’. Je dient dus je eigen laptop mee te nemen met je eigen bestaande pedagogisch beleidsplan.

K0108/S7359

x