Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? (so)

BB 580

Veel kinderen hebben moeite met spelling, vooral met werkwoordspelling. Alle rijke en gedifferentieerde spellingmethoden ten spijt. Toch is het wel degelijk mogelijk om hen verder te helpen.

Veel kinderen hebben moeite met spelling, vooral met werkwoordspelling. Alle rijke en gedifferentieerde spellingmethoden ten spijt. Toch is het wel degelijk mogelijk om hen verder te helpen.

In deze cursus krijgt het team handvatten om het spellingonderwijs op school te verbeteren. Het team krijgt inzicht in het werken met de leerlijn en de referentiekaders. Ook leert het team hoe zij lessen opbrengstgerichter maken en vergroten zij de differentiatiecapaciteit.

Inhoud

 • leerlijn spelling en referentieniveaus
 • datagestuurd en opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling
 • werken met een direct instructiemodel
 • een goede spellingles (basisarrangement)
 • convergente differentiatie: voor leerlingen die niet genoeg hebben aan het basisarrangement of beter dan gemiddeld presteren
 • weten wat werkt bij spelling
 • de schoolstandaard
 • groepsoverzichten spelling van Cito
 • leerlingen toewijzen aan arrangementen
 • een leerling met een OPP

Aan het eind van de cursus heeft het team een nieuw groepsplan spelling voor iedere groep, met daarin een talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement en mogelijk een zeer intensief arrangement.

‘Wat een enthousiaste, kundige en duidelijke cursusleiding! Met de 'tools' die ik kreeg, kan ik mijn spellingsonderwijs zeker verbeteren.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Vanuit het 4D-model (data, duiden, doelen, doen) kan het team data analyseren en duiden.
 • Het team is bekend met de bewezen effectieve vakdidactiek van een goede spellingles.
 • Het team kent de doelen/tussendoelen die bij referentieniveau 1F en/of 1S horen.
 • Het team kan onderbouwde keuzes maken bij het dispenseren van leerstof.
 • Het team weet wat zij extra kunnen doen voor spellingzwakke leerlingen.
 • Het team heeft een plan van aanpak gemaakt voor het spellingonderwijs in de groepen.

Extra informatie

 • Het team krijgt huiswerkopdrachten die zij in de klas moet uitvoeren. Het is dus van belang dat zij zelf lesgeven of de opdrachten kunt uitvoeren in de klas van een collega.
 • De school kan het onderwijs nog verder verbeteren door directe feedback van een onderwijsadviseur bij klassenconsultaties. Hiervoor kan de school een aparte offerte aanvragen.
 • Het team ontvangt een certificaat wanneer zij aanwezig zijn geweest tijdens de drie bijeenkomsten en de uitgevoerde opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? (po).

Teamtraining

De training Hoe verbeter ik mijn spellingsonderwijs is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

S0402/S1412

x