Instroom KIJK! (po)

BB 118

KIJK! is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken met KIJK!. Met KIJK! kun je goed een doorgaande lijn creëren tussen kinderopvang en basisonderwijs.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

KIJK! is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken met KIJK!. Met KIJK! kun je goed een doorgaande lijn creëren tussen kinderopvang en basisonderwijs.

Inhoud

Je observeert kinderen tijdens speel- en werkmomenten en verzamelt je bevindingen in het (digitale) dagboek. Je haalt hiermee eenvoudig de volgende gegevens naar boven:

  • Individueel rapport: hoe is de ontwikkeling van het kind ten opzichte van eerdere registraties én ten opzichte van kinderen van dezelfde leeftijd?
  • Groepsrapport: hoe ontwikkelt de groep zich als geheel en welke ontwikkelingsgebieden hebben extra stimulans nodig?
  • Groepsoverzicht: welke onderwijsbehoeften hebben de kinderen?

Op basis van het groepsrapport en groepsoverzicht stel je het groepsplan op.

Voordelen

  • Aangepast aan de nieuwe SLO-doelen
  • Volledig digitaal of op papier
  • Op elk moment actuele gegevens beschikbaar
  • Praktisch bruikbaar
  • Geeft snel inzicht in welke vervolgstappen er nodig zijn voor het kind of de groep.

Implementatie

Wij helpen jou en je collega’s bij de invoering van KIJK! Je leert alle ins en outs kennen, zodat je vlot en goed met KIJK! kunt werken. We maken hiervoor een programma op maat, zodat het volledig aansluit bij jullie specifieke wensen en behoeften. Neem voor de implementatie van KIJK! contact op met po@cedgroep.nl.

Instroomcursus

Instromers zijn leerkrachten die nieuw zijn of nog niet zijn getraind op een school die al met KIJK! werkt. Omdat de leerkrachten in een omgeving werken waar KIJK! al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met KIJK! werkt.

Door alle info bij de mijlpalen leerde ik veel over de ontwikkeling van de ontwikkelingslijnen van de kleuters.

Reactie cursist

Teamtraining

Wil je een training op een eigen gekozen locatie, klik dan bovenin deze pagina op "Ik wil een teamtraining voor mijn school" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Kinderopvang

Werk je in de kinderopvang? Schrijf je dan in voor Instroom KIJK! (kov).

P1015

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x