Instroomcursus Ben ik in Beeld (kov)

BB 017

Ben ik in Beeld is een compleet vve-programma, bedoeld voor de kinderopvang. Het richt zich op het versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers én sluit aan op de behoeften van jonge kinderen. Met Ben ik in Beeld heb je handvatten in huis om de kinderen in de groep zo goed mogelijk te begeleiden. Het programma is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi).

Ben ik in Beeld is een compleet vve-programma, bedoeld voor de kinderopvang. Het richt zich op het versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers én sluit aan op de behoeften van jonge kinderen. Met Ben ik in Beeld heb je handvatten in huis om de kinderen in de groep zo goed mogelijk te begeleiden. Het programma is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi).

Werkvormen, thema’s en observaties

Bij Ben ik in Beeld staat de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers centraal. Je gaat uit van de initiatieven en interesses van de kinderen, waardoor zij zich veilig en zelfverzekerd voelen. Je wacht niet af tot een kind iets doet, maar lokt dat bewust uit. Je maakt hierbij onder andere gebruik van een vertelkoffer en verschillende themahoeken om interactie, taal en spel te stimuleren. Om de voortgang en ontwikkeling in kaart te brengen, maak je gebruik van de observatiemethode KIJK!.

De voordelen van Ben ik in Beeld:

  • Stimuleert de brede ontwikkeling van jonge kinderen.
  • Versterkt interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers.
  • Geeft een doorgaande leerlijn met de basisschool.

Instroomcursus

Voor pedagogisch medewerkers die nieuw of nog niet getraind zijn in een organisatie die al met Ben ik in beeld werkt, is er de instroomcursus. Omdat zij in een omgeving werken waar Ben ik in beeld al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Ben ik in beeld verkort aangeboden. De pedagogisch medewerker werkt samen op de groep met een al gecertificeerd medewerker. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met Ben ik in Beeld werkt.
Maar ook pedagogisch medewerkers en leerkrachten die geen eigen groep hebben of van baan willen wisselen, kunnen meedoen aan de instroomcursus, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Teamtraining

De training Ben ik in Beeld instroom is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Om alles uit Ben ik in Beeld te halen, stellen we een pakket samen van training en begeleiding. Samen bepalen we wat voor jouw organisatie van belang is. Elementen die aan bod kunnen komen zijn taalbevorderende activiteiten en interactievaardigheden, zoals interactief voorlezen en communiceren met jonge kinderen. Ook spelen videobegeleiding en reflecteren op het eigen handelen een belangrijke rol. Zo haal je daarna het beste uit alle kinderen.

Wil je een training op een eigen gekozen locatie, klik dan bovenin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn team" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Bijeenkomsten

De training bestaat uit de volgende programmaonderdelen:

  • Bijeenkomsten: 7 hele dagen/14 dagdelen
  • 4 coachingsbezoeken en nagesprekken op locatie, aansluitend op de bijeenkomsten.

K0206

x