Instroomcursus Kaleidoscoop (kov)

Wet IKK

Kaleidoschoop is een vve-programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het vormt hiermee een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties, dat is het doel. Onderwijsachterstanden voorkomen of verminderen begint met het stimuleren van jonge kinderen op de ontwikkelingsgebieden, of ‘sleutelervaringen’.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Kaleidoschoop is een vve-programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het vormt hiermee een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties, dat is het doel. Onderwijsachterstanden voorkomen of verminderen begint met het stimuleren van jonge kinderen op de ontwikkelingsgebieden, of ‘sleutelervaringen’.

Er is specifieke aandacht voor taalontwikkeling. Het programma is afgeleid van het Amerikaanse programma HighScope.

Actief leren

Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de pedagogisch medewerkers. De leerkracht ondersteunen en stimuleren het leren met:

 • Een uitdagende leeromgeving.
 • Een vast dagschema, met bewuste afwisseling tussen activiteiten geïnitieerd door het kind en de professional.
 • Begeleiding bij de planning en uitvoering van activiteiten.
 • Activiteiten die het kind een stap verder brengen.
 • Observatie van de kinderen en betrokkenheid van ouders.

Training van pedagogisch medewerkers is een verplicht onderdeel van het programma.

Sleutelervaringen

Het programma werkt met doelen die zijn onderverdeeld in sleutelervaringen. Deze ervaringen beschrijven de brede sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van peuters en kleuters. Iedere sleutelervaring omvat een ervaring die essentieel is voor de ontwikkeling van de kinderen. Wat moeten kinderen kunnen, kennen of waar moeten zij minimaal ervaring mee hebben opgedaan in de periode tussen 2,5 en 6 jaar? Ze sleutelervaringen bestrijken de SLO-doelen voor het jonge kind op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De voordelen van Kaleidoscoop

 • Bevordert de brede ontwikkeling van het kind.
 • Actief leren, met speciale aandacht voor taal.
 • Opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi).

Vve-training Kaleidoscoop

De training voor pedagogisch medewerkers leidt tot vve-certificering en bestaat uit:

 • 12 groepsbijeenkomsten
 • 5 coachingsmomenten
 • Aanleg portfolio

De vve-training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Kennismaken met Kaleidoscoop
 • Actief leren
 • Leeromgeving
 • Dagschema en groepsmanagement (samenwerking op de groep/locatie)
 • Taal en rekenen/wiskunde
 • Interactie
 • Spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • Observatie
 • Opbrengstgericht werken met SLO-doelen
 • Ouders
 • Muziek en dans

Instroomcursus

Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Kaleidoscoop werkt. Omdat de pedagogisch medewerkers in een omgeving werken waar Kaleidoscoop al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Kaleidoscoop verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met Kaleidoscoop werkt.
Maar ook pedagogisch medewerkers en leerkrachten die geen eigen groep hebben of van baan willen wisselen, kunnen meedoen aan de instroomcursus, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Teamtraining

Wil je een training met collega's op een eigen gekozen locatie, klik dan bovenin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn team" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

K0207

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x