Instroomcursus Ontwikkelingsvolgmodel (po)

BB 088

Het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per half jaar zijn uitgewerkt.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per half jaar zijn uitgewerkt.

Ontwikkelingslijnen

De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt:

  • identiteitsontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • speel- en werkgedrag
  • (senso)motorische ontwikkeling
  • zintuiglijke ontwikkeling
  • spraak- en taal(denk)ontwikkeling
  • wereldverkenning
  • symboolverkenning

Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse leersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Dit ontwikkelingsvolgmodel wordt alleen in cursusvorm aangeboden om het invoeringsproces in de organisatie te realiseren; voorwaarde voor het gebruik is dat de leerkracht de nodige deskundigheid heeft om de ontwikkeling te kunnen signaleren en observeren.

Instroomcursus

Instromers zijn leerkrachten die nieuw zijn of nog niet zijn getraind op een school die al met Ontwikkelingsvolgmodel werkt. Omdat de leerkrachten in een omgeving werken waar Ontwikkelingsvolgmodel is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met het Ontwikkelingsvolgmodel werkt.

Teamtraining

Wil je een training met collega's op een eigen gekozen locatie, klik dan bovenin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn team" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Kinderopvang

Werk je in de kinderopvang? Kijk dan op Instroomcursus Ontwikkelingsvolgmodel (kov).

P1037

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x