Instroomcursus Uk & Puk - blended

IKCA dreumes 053

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  pedagogisch medewerkers

 • icon duration

  8 bijeenkomsten

 • icon sbu

  90 SBU

 • icon info

  6 - 15

 • icon price

  2.710,00

 • icon place

  Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 5 mrt. 2021

   (09:30 - 16:00)
  • 31 mrt. 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 9 apr. 2021

   (09:30 - 16:00)
  • 28 apr. 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 12 mei 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 28 mei 2021

   (09:30 - 16:00)
  • 16 jun. 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 2 jul. 2021

   (09:30 - 16:00)
 • icon trainer

  Mevrouw S.M. Bakker

 • Blended logo

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Thema's

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

SLO-doelen

Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma's.

Erkend

Het programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en is daarmee door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief vve-programma.

Lees meer op: www.ukpukvve.nl

Instroomcursus

Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt. Omdat de pedagogisch medewerker in een omgeving werkt waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerde pedagogisch medewerker. Maar ook pedagogisch medewerkers die geen eigen groep hebben of van baan willen wisselen, kunnen meedoen aan de instroomgroep, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Blended

Deze Instroomcursus Uk & Puk is blended en bestaat daardoor uit 4 bijeenkomsten i.p.v. 7 bijeenkomsten. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Wil je de cursus niet blended volgen maar meer fysieke bijeenkomsten en minder online werken, kies dan voor Instroomcursus Uk&Puk (kov).

Teamtraining

Wil je een training met collega's op een eigen gekozen locatie, klik dan bovenin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn team" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

K02041

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  pedagogisch medewerkers

 • icon duration

  8 bijeenkomsten

 • icon sbu

  90 SBU

 • icon info

  6 - 15

 • icon price

  2.710,00

 • icon place

  Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 5 mrt. 2021

   (09:30 - 16:00)
  • 31 mrt. 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 9 apr. 2021

   (09:30 - 16:00)
  • 28 apr. 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 12 mei 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 28 mei 2021

   (09:30 - 16:00)
  • 16 jun. 2021

   (09:30 - 11:30)
  • 2 jul. 2021

   (09:30 - 16:00)
 • icon trainer

  Mevrouw S.M. Bakker

 • Blended logo
x