Intern begeleider voor kov en psz

IKCA dreumes 152

Heb je (ruime) praktijkervaring als leidinggevende of pedagogisch medewerker in de kinderopvang en wil je je professionaliseren op het gebied van interne begeleiding? Dan is deze cursus op hbo-niveau iets voor jou. Het pedagogisch kader en de HKZ-certificering wijzen op het belang van organisatie en planmatig werken in de kinderopvang.

Reeds gestart

Ik wil een teamtraining voor mijn school icon-arrow-right
 • icon duration

  8 Dagdelen

 • icon audience

  90 SBU

 • icon info

  16

 • icon price

  2.499,00

 • icon place

  Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • Reeds gestart

   29 nov. 2019

   (09:30 - 16:00)
  • Reeds gestart

   10 jan. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 31 jan. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 6 mrt. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 27 mrt. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 17 apr. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 29 mei 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 19 jun. 2020

   (09:30 - 16:00)

Heb je (ruime) praktijkervaring als leidinggevende of pedagogisch medewerker in de kinderopvang en wil je je professionaliseren op het gebied van interne begeleiding? Dan is deze cursus op hbo-niveau iets voor jou. Het pedagogisch kader en de HKZ-certificering wijzen op het belang van organisatie en planmatig werken in de kinderopvang.

De cursus Intern begeleider voor kinderopvang gaat in op deze ontwikkelingen en biedt een passend antwoord op de vraag wie de zorg voor (risico)kinderen binnen het kindercentrum effectief kan coördineren. Je leert hoe je je collega’s ondersteunt bij het bieden van een passend aanbod aan alle kinderen en opvallende kinderen goed begeleidt. Gedurende de cursus initieer je acties en ontplooi je initiatieven om het zorgbeleid samen met je collega’s vorm te geven. Wat je tijdens de bijeenkomsten leert, pas je meteen toe in de praktijk. Deze cursus is goedgekeurd door FCB.


‘De cursus geeft je kennis en vaardigheden die de basis vormen voor de functie van ib'er.’ ‘Alles is aan bod gekomen en ik heb veel geleerd!’

Reactie van eerdere cursist

Inhoud

 • plaats en taak van de intern begeleider
 • voeren van begeleidende gesprekken
 • observeren en kindvolgsystemen
 • het leiden van groepsbesprekingen
 • het leiden van kindbesprekingen
 • het planmatig werken t.a.v. sociaal-emotionele, spraak- taal- en motorische ontwikkeling
 • aansluiting op externe zorgstructuren
 • het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

Resultaat

 • Je hebt je vaardigheid vergroot m.b.t. organisatorische en inhoudelijke aspecten van een interne zorgstructuur/planmatig werken, zodat je in staat bent een opzet te maken voor de interne begeleidingsstructuur van de eigen organisatie.
 • Je hebt kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang.
 • Je hebt kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen, structuur en continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.
 • Je hebt kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang.
 • Je kunt het pedagogisch beleidsplan vertalen naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker.
 • Je hebt kennis van observatietechnieken en bent vaardig in het registreren van observatiegegevens.

K0101/S5105

Extra informatie

Startkwalificatie: cursisten hebben een mbo 4- of hbo-diploma of aantoonbare werkervaring.

 • icon duration

  8 Dagdelen

 • icon audience

  90 SBU

 • icon info

  16

 • icon price

  2.499,00

 • icon place

  Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • Reeds gestart

   29 nov. 2019

   (09:30 - 16:00)
  • Reeds gestart

   10 jan. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 31 jan. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 6 mrt. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 27 mrt. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 17 apr. 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 29 mei 2020

   (09:30 - 16:00)
  • 19 jun. 2020

   (09:30 - 16:00)