Kleutersprongen (po)

IKCA DANS 391

Hoe maak je een beredeneerd aanbod in groep 1-2? Hoe zorg je daarbij dat er volop ruimte is voor spel en het eigen groeitempo van kleuters? Op welke manier verzamel je data als je straks geen toetsen in het kader van het LVS meer mag gebruiken? In deze cursus leer je hoe je als leerkracht opbrengstgericht kunt werken met kleuters in een betekenisvolle context die bij deze doelgroep past.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  9 bijeenkomsten

 • icon sbu

  72 SBU

 • icon info

  7 - 16

 • icon price

  2.945,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 2 jun. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 15 sep. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 6 okt. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 17 nov. 2021

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • 8 dec. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 19 jan. 2022

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • 9 feb. 2022

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 16 mrt. 2022

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 18 mei 2022

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Mevrouw M.J.M. Jeurissen

 • Blended logo
 • Inclusief boek
  Kleutersprongen 400x400 1
 • OGW 4 D logo zonder witrand

Hoe maak je een beredeneerd aanbod in groep 1-2? Hoe zorg je daarbij dat er volop ruimte is voor spel en het eigen groeitempo van kleuters? Op welke manier verzamel je data als je straks geen toetsen in het kader van het LVS meer mag gebruiken? In deze cursus leer je hoe je als leerkracht opbrengstgericht kunt werken met kleuters in een betekenisvolle context die bij deze doelgroep past.

In de cursus leer je opbrengstgericht te werken volgens de 4D-cyclus. Daarbij wordt telkens de koppeling gemaakt naar de ontwikkeling van het jonge kind op vier domeinen: sociaal-emotioneel, motoriek, taal en rekenen. Je leert hoe je ambities voor eind groep 2 formuleert en krijgt handreikingen om op jullie school een visie op onderwijs aan kleuters te formuleren.

Vervolgens leer je hoe je relevante data verzamelt, deze zorgvuldig analyseert en hoe je op basis daarvan een beredeneerd aanbod samenstelt. Je kiest bewust om te doen wat werkt en stemt af op de behoeften van de kleuters in jouw groep.

Na afloop van deze cursus weet je hoe je jouw onderwijsaanbod planmatig, doelgericht en afgestemd op jouw groep kunt vormgeven. Met als doel alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden om te groeien, waarmee je toewerkt naar het behalen van de geformuleerde ambities.

Inhoud

 • Ambities en visie formuleren voor het onderwijs aan kleuters.
 • De ontwikkeling van jonge kinderen: motorisch, sociaal-emotioneel, taal, rekenen.
 • Opbrengstgericht werken volgens het 4D-model: Data, Duiden, Doelen, Doen.
 • Doen wat werkt: draaien aan de knoppen van het onderwijsleerproces in groep 1-2.

Resultaat

Na deze cursus weet je hoe je in een kleutergroep opbrengstgericht kunt werken volgens het 4D-model. Je weet hoe je…

 • Ambities formuleert voor eind groep 2 die aansluiten op de schoolambities.
 • Een visie kunt formuleren op onderwijs aan kleuters.
 • Alle benodigde data verzamelt om een beredeneerd aanbod te kunnen samenstellen (Data).
 • Betekenis geeft aan deze data (Duiden).
 • Doelen formuleert/kiest voor de komende periode die passen bij de ontwikkelingsfasen van jouw kleuters (Doelen).
 • Bewuste keuzes maakt en een beredeneerd aanbod voor groep 1-2 samenstelt, waarbij ruimte is voor spelend leren en het eigen groeitempo (Doelen).
 • Op welke manier je je onderwijs concreet vormgeeft en aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om te kunnen bijsturen (Doen).

Doelgroep

 • Leerkrachten die werken in groep 1-2.
 • Intern begeleiders die hun onderbouwcollega’s willen ondersteunen bij opbrengstgericht werken. Voorwaarde is wel dat ze tijdens de looptijd van de cursus in een groep 1-2 aan de slag kunnen met het uitvoeren van de opdrachten.

Extra informatie

 • De cursus is post-hbo: een afgeronde Pabo-opleiding is vereist.
 • Dit is een blended cursus: dat betekent een mix van online en offline werken. Deze cursus heeft negen fysieke bijeenkomsten. Tussendoor maak je opdrachten in de online leeromgeving.
 • De opdrachten voer je uit binnen jouw dagelijkse praktijk: wat je leert tijdens de bijeenkomsten, oefen je in jouw eigen groep/op jouw eigen school.
 • Voorafgaand aan de cursus vindt een intake plaats: hierin bespreken we jouw schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen.
 • Bij deze cursus is er verplichte literatuur. Eén van de boeken is bij de cursus inbegrepen, het andere boek schaf je zelf aan.
 • Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat. Hiervoor gelden de volgende regels: je bent minimaal acht van de negen bijeenkomsten aanwezig, je maakt alle opdrachten in de online leeromgeving en je reflecteert op jouw leerproces en presenteert tijdens de laatste bijeenkomst hoe jij opbrengstgericht werkt met jouw groep.
 • Ben je intern begeleider of schoolleider, dan is onze Masterclass OGW 4D (po) wellicht interessant.

P1016

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  9 bijeenkomsten

 • icon sbu

  72 SBU

 • icon info

  7 - 16

 • icon price

  2.945,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 2 jun. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 15 sep. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 6 okt. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 17 nov. 2021

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • 8 dec. 2021

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 19 jan. 2022

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • 9 feb. 2022

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 16 mrt. 2022

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
  • 18 mei 2022

   (09:30 - 16:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Mevrouw M.J.M. Jeurissen

 • Blended logo
 • Inclusief boek
  Kleutersprongen 400x400 1
 • OGW 4 D logo zonder witrand
x