Lead Like a Champion (po)

LANDJE DOCENTEN 202

Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen en vormgeven aan steeds inclusiever onderwijs. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter minstens zo belangrijk.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Middenmanager

 • icon duration

  8 bijeenkomsten

 • icon sbu

  90 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  3.040,00

 • icon place

  Cypresbaan 3 2908 LT Capelle aan den IJssel

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 4 okt. 2022

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 8 nov. 2022

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 13 dec. 2022

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 17 jan. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 7 mrt. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 11 apr. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 16 mei 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 20 jun. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
 • icon trainer

  Mevrouw C. Versteeg-Schouten

 • Schoolleider
 • Blended logo
 • Inclusief reader!
  Lead like a champion Basis 400x400 0070 Laag 36

Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen en vormgeven aan steeds inclusiever onderwijs. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter minstens zo belangrijk.

Excellente, succesvolle schoolleiders geven prioriteit aan de ontwikkeling van de leerkracht. Zij besteden veel tijd aan observeren en feedback geven. De training Lead Like a Champion gaat over opbrengstgericht leiderschap. Je maakt kennis met de hefbomen die hiervoor nodig zijn. Centraal staan de volgende vragen:

 • Wat maakt onderwijs effectief?
 • Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan hun teams?
 • Hoe kunnen schoolleiders bijdragen aan betere resultaten van leerlingen?
 • Hoe geven schoolleiders onderwijskundig leiding aan de professionals voor de klas?
 • Hoe creëren schoolleiders een lerende schoolcultuur?
 • Hoe geeft de school vorm aan steeds inclusiever onderwijs?

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus maak je kennis met thema’s die cruciaal zijn voor opbrengstgericht leiderschap. Je krijgt opdrachten waarmee je in de praktijk oefent. Zo krijg je de gelegenheid om jouw praktijkervaring te spiegelen aan je medecursisten en krijg je direct feedback op je ontwikkeling.

De training is als volgt opgebouwd:

Intake

 • vaststellen van het startniveau

Module 1: Introductie

 • Je hebt informatie ontvangen over de opbouw van de training en voorlichting over het Persoonlijk KoersOnderzoek.

Module 2: Datagestuurde instructie

 • Je hebt handreikingen om te sturen op ambitie.
 • Je weet wat jouw rol is in het 4d-model.
 • Je hebt inzicht in je tijdsbesteding, hebt deze geanalyseerd en daarna getoetst aan de gewenste situatie.
 • Je hebt zicht op je kwaliteiten, afgezet tegen het functieprofiel van een leidinggevende, en gewenste ontwikkelpunten bepaald.

Module 3: Observatie en feedback

 • Je kunt constructieve/effectieve feedback geven.
 • Je hebt geleerd verschillende leiderschapsstijlen in te zetten.
 • Je kunt besprekingen vormgeven t.a.v. leerkrachtvaardigheden waarin op basis van data (een teambeeld gebaseerd op klassenconsultaties) concrete actiepunten worden geformuleerd voor een verbeterplan.

Module 4: Planning

 • Je kunt een effectieve lesplanning van leerkrachten ondersteunen.
 • Je bent in staat strategisch te plannen op basis van ambities.

Module 5: Professionele ontwikkeling

 • Je kunt professionele ontwikkelsessies leiden m.b.v. het focusleren.

Module 6: Schoolcultuur

 • Je kunt voor een meer lerende schoolcultuur zorgen door een verbeterplan op te stellen t.a.v. specifieke cultuuraspecten, zoals een gezamenlijke focus op leren en ontwikkeling en het spreken van een gezamenlijke pedagogische/didactische taal.
 • Je bent in staat tot het uitvoeren van bepaalde vormen van gedeeld onderwijskundig leiderschap.

Module 7: Strategisch kwaliteitsmanagement

 • Je kunt de kwaliteitsaspecten van het waarderingskader van de inspectie beschrijven in een cyclisch proces en de concrete vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de leerkracht zichtbaar maken in een vierjaarlijkse ontwikkelagenda en jaarplan.
 • Je kunt sterke en zwakke punten in je kwaliteitscyclus benoemen.

Module 8: Verantwoording/transparantie

 • Je hebt inzicht in je schooldoelen en bent in staat deze te beargumenteren en te verantwoorden naar derden.
 • Je kunt een doelgerichte teamdialoog over ambitie en schooldoelen voorbereiden.
 • Je hebt inzicht in de werkwijze voor collegiale visitatie en kunt daar op reflecteren.

‘Ik ben me bewuster geworden wat opbrengstgericht leiderschap inhoudt, heb handvatten gekregen om eraan te werken en ben ermee aan de gang gegaan.’

Reactie cursist

Extra informatie

 • De training is mede gebaseerd op de ervaringen die Paul Bambrick Santoyo opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey. Hij observeerde schoolleiders en bracht in beeld waaraan zij hun tijd besteden. Hij constateert dat zeer succesvolle scholen veel tijd doorbrengen met klassen bezoeken, observeren en feedback geven.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens zes van de acht bijeenkomsten en als alle opdrachten voorkomend uit de modules middels het koersplan zijn gemaakt en als goed beoordeeld door de cursusleider.

Schoolleidersregister

Lead Like a Champion is gecertificeerd als formeel aanbod bij de thema’s 'Kwaliteitsmanagement', 'Onderzoeksmatig werken', 'Transparantie en verantwoording' en 'Professionele leergemeenschappen' voor 40 punten.

Uitbreiding

De modules 7 en 8 over strategisch kwaliteitsmanagement en verantwoording/transparantie zijn in 2021 toegevoegd aan deze basiscursus, zodat er een compleet aanbod is, passend bij het gehele thema: kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Voor cursisten die de basiscursus Lead Like a Champion (vóór 2021) al hebben gevolgd maar hun kennis willen uitbreiden, bieden we deze twee modules apart aan. Kijk voor meer informatie op: Uitbreiding Lead Like a Champion : kwaliteit en verantwoording.

Blended

De cursus Lead Like a Champion is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Verbreden

Wil je je na het volgen van deze cursus verder verbreden? De cursussen Masterclass OGW 4D en Coaching voor schoolleiders zijn wellicht interessante cursussen voor jou.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Lead Like a Champion (so).

P0105/S7041

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Middenmanager

 • icon duration

  8 bijeenkomsten

 • icon sbu

  90 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  3.040,00

 • icon place

  Cypresbaan 3 2908 LT Capelle aan den IJssel

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • di 4 okt. 2022

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 8 nov. 2022

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 13 dec. 2022

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 17 jan. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 7 mrt. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 11 apr. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 16 mei 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
  • di 20 jun. 2023

   (09:00 - 12:30)
   Capelle aan den IJssel
 • icon trainer

  Mevrouw C. Versteeg-Schouten

 • Schoolleider
 • Blended logo
 • Inclusief reader!
  Lead like a champion Basis 400x400 0070 Laag 36
x