Leidinggeven aan bevlogenheid

Blended leren

Bevlogen medewerkers ervaren meer werkplezier, presteren beter en zijn gezonder. Bovendien werkt bevlogenheid aanstekelijk. Deze cursus stelt je, als leidinggevende, in staat om zelf bevlogenheidsinterventies uit te voeren en daarmee de bevlogenheid in de organisatie duurzaam te versterken.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Bevlogen medewerkers ervaren meer werkplezier, presteren beter en zijn gezonder. Bovendien werkt bevlogenheid aanstekelijk. Deze cursus stelt je, als leidinggevende, in staat om zelf bevlogenheidsinterventies uit te voeren en daarmee de bevlogenheid in de organisatie duurzaam te versterken.

Inhoud

Het is noodzakelijk dat er een goede balans is tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds. Niet elke medewerker is bevlogen maar iedereen kan dit wel worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. Vanuit je functie als leidinggevende wil je invloed hebben op dit proces en je teamleden naar een hoger niveau brengen.

Tijdens deze cursus staat de praktijk van de leidinggevende centraal. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan uitdagingen en praktische vaardigheden. Je gaat aan de slag met (nieuwe) werkvormen, krijgt inzicht in je eigen inspirerende kracht en leert om deze op natuurlijke wijze in te zetten. Vanuit een wetenschappelijk kader maken we samen met jou de vertaalslag naar leidinggeven. We verbinden prestatievragen aan de doelstelling van de school of het team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers en aan het gewenste resultaat.

Bijeenkomst 1: basis

 • inzichten in bevlogenheid en betrokkenheid
 • randvoorwaarden voor leidinggeven aan bevlogenheid
 • jouw rol als leidinggevende/inspirator
 • werkvormen om zelf in te zetten

Praktijktoepassing

 • eerste toepassing in de praktijk
 • organiseren van een bevlogenheidsmeeting met een (kleine) groep medewerkers

Bijeenkomst 2: reflectie en verdieping

 • delen van ervaringen
 • verdiepen van inzichten
 • versterken van vaardigheden
 • optimaliseren van je aanpak

Resultaat

 • Je kunt de krachten en talenten van je team in kaart brengen.
 • Je weet hoe je je teamleden hun krachten en talenten kunt laten afzetten tegen de taakeisen van hun functie.
 • Je kunt de beschikbare/te creëren energiebronnen binnen je team in kaart brengen.
 • Je kunt je teamleden concrete doelen laten benoemen waaraan ze gaan werken.
 • Je kunt in een veranderende omgeving een analyse maken om knelpunten te voorkomen.

P0110/S7114

x