Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats

BB 751

Als schoolleider ben je van grote invloed op de mate waarin een school succesvol is op het gebied van burgerschapsvorming en de school als democratische oefenplaats. Die invloed wordt bijvoorbeeld uitgeoefend door het voortdurend aangeven ‘waar de lat ligt’, gericht op de gewenste cultuur. Dit betreft zowel de teamcultuur als de omgang met leerlingen en ouders.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Als schoolleider ben je van grote invloed op de mate waarin een school succesvol is op het gebied van burgerschapsvorming en de school als democratische oefenplaats. Die invloed wordt bijvoorbeeld uitgeoefend door het voortdurend aangeven ‘waar de lat ligt’, gericht op de gewenste cultuur. Dit betreft zowel de teamcultuur als de omgang met leerlingen en ouders.

Met de aanscherping van de wet op burgerschapsvorming ligt de nadruk meer op de binding aan de democratie en de school als democratische oefenplaats. In deze cursus richten we ons daar ook op. Je krijgt antwoord op de vragen:

 • Hoe geef ik meer richting aan een gewenst pedagogisch klimaat? Hoe verbind ik de belangrijke sociale normen en waarden tussen mijn leerkrachten en met ouders?
 • Hoe versterk ik mijn school als democratische oefenplek? Als plek waar leerlingen ertoe doen en invloed hebben door actieve participatie?
 • Wat doet ertoe bij het versterken van een krachtige pedagogische cultuur, die zorgt voor verbinding en een positief klimaat?
 • Hoe borg ik de kwaliteit en het werken met het programma?

Inhoud

 • Een sterk inhoudelijk programma, gebaseerd op meer dan twintig jaar ervaring, bevlogenheid en theoretische onderbouwing. Aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Samenwerking met andere schoolleiders van Vreedzame Scholen.
 • Opbrengstgericht werken aan de hand van onze cyclische 4D-aanpak (data, duiden, doelen, doen). Dit resulteert in een persoonlijk ontwikkelplan. Hierbij wordt onder andere actief gebruik gemaakt van het deelnemersdomein van de website De Vreedzame School. Dat draagt bij aan duurzame ontwikkeling, met het deelnemersdomein als belangrijke bron voor verdere schoolontwikkeling. Abonnement op dit deelnemersdomein is dus voorwaardelijk.
 • Systematische feedback, zowel van de docent als deelnemers. Hierbij maken we gebruik van korte reflecties waarop gericht feedback wordt gegeven. Dit versterkt de ontwikkeling en kwaliteit.
 • Een combinatie van bijeenkomsten op locatie en digitaal leren, afgestemd op de mogelijkheden.

Resultaat

 • Je hebt helder en je kan verwoorden wat voor jouw als schoolleider de prioriteiten zijn op gebied van leidinggeven aan jouw school als democratische oefenplaats.
 • Je weet welke doelen en acties kunnen dragen aan het gewenste, duurzame effect.
 • Je weet wat je daarin vanuit jouw rol als schoolleider kan betekenen.
 • Je weet de verbinding te leggen met de schoolcontext, de betrokkenen en de omgeving.
 • Je hebt gebruik gemaakt van het gedachtengoed De Vreedzame School, andere bronnen en uitwisseling met andere deelnemers.
 • Je hebt dit alles verankerd in een helder borging-systeem.
 • Je hebt dit beknopt en in samenhang uitgewerkt in een persoonlijk ontwikkelplan.

Alle bovenstaande aspecten komen aan bod in jouw eindopdracht.

Blended

De cursus is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Certificaat

Aan het eind van de opleiding ontvang je het certificaat met daarop de tekst zoals hierboven is opgenomen bij de inleiding.

Extra informatie

 • Je neemt een aantal metingen af en formuleert jouw leervragen.
 • Er is een digitale intake.
 • Tussen de drie halve cursusdagen vindt er intervisie plaats, waarin je met collega’s werkt aan jouw ontwikkelplan.
 • Er is een eindgesprek met de cursusleiders.
 • Je leest de voor jouw geselecteerde literatuur.

Schoolleidersregister

Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats is gecertificeerd als formeel aanbod voor het thema Persoonlijk Leiderschap voor 25 punten.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor schoolleiders van een Vreedzame School of schoolleiders die op een Vreedzame School gaan werken. Ook andere schoolleiders die hun democratisch leiderschap willen versterken kunnen deelnemen. Met deze schoolleiders vindt vooraf een intake plaats. Op basis van deze intake geeft de cursusleiding aan of de betreffende schoolleider kan deelnemen.

Aanbod cursussen voor de vreedzame school:

P0132/vreedzaam

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x