Masterclass gedrag (sbo/so/vso/pro)

BB 637

Stel je je eens voor: leerlingen die precies weten welk gedrag er van hen verwacht wordt en dat gedrag ook laten zien. Een utopie? Zeker niet! Het ligt binnen handbereik als je school op een gerichte manier gaat werken aan gedrag: resultaatgericht. Dit vraagt om een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen meedoet.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Stel je je eens voor: leerlingen die precies weten welk gedrag er van hen verwacht wordt en dat gedrag ook laten zien. Een utopie? Zeker niet! Het ligt binnen handbereik als je school op een gerichte manier gaat werken aan gedrag: resultaatgericht. Dit vraagt om een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen meedoet.

De volgende vragen staan hierbij centraal:

 • Hoe formuleer ik een aanbod voor gedrag? Welk gedrag vinden we belangrijk? Leren leren, toekomstgericht, 21e- eeuwse vaardigheden en/of sociaal-emotioneel gedrag.
 • Hoe organiseer ik binnen mijn school een kwalitatief goed aanbod dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en toch uitvoerbaar blijft?
 • Hoe maak ik mijn team er bewust van dat zij de hoofrolspelers zijn van het organiseren van het gewenste schoolgedrag?
 • Hoe bouw ik dit in in de ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) en kwaliteitszorg?
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan?

Inhoud

Dag 1: Data en Duiden

Het is belangrijk om te weten welk effect het huidige pedagogisch handelen van teamleden heeft op het gedrag van de leerlingen. Daarom draait het op dag 1 om het meten en analyseren van de gegevens rondom gedrag. Zaken die aan bod komen:

 • Hoe formuleer ik een ambitie of schoolstandaard voor gedrag?
 • Hoe verzamel en analyseer ik data rondom gedrag? Welke data wil ik verzamelen?
 • Hoe vergelijk ik mijn data met mijn ambitie?
 • Hoe analyseer ik de gedragsresultaten op de leerdoelen gedrag, leertijd en pedagogisch handelen.
 • Hoe laat ik alle elementen van het onderwijsleerproces die bijdragen aan het verhogen van opbrengsten systematisch aan de orde komen?
 • Hoe organiseer ik een gedifferentieerd aanbod aan 90% van de leerlingen in verschillende arrangementen die tegemoet komen aan de ambitie voor gedrag?

Dag 2: Doelen en Doen

De ambitie is gesteld. Hoe bereik je deze ambitie? Welk omdenken vraagt dit van leerkrachten? Je neemt kennis van de ervaringen op meer dan 100 andere scholen die al resultaatgericht hebben gewerkt aan gedrag.

 • Welke pedagogische vaardigheden zijn essentieel?
 • Hoe maak je de leerlingen eigenaar?
 • Hoe borg je het resultaatgericht werken aan gedrag?
 • Hoe stel je een standaard voor leerkrachtgedrag?
 • Hoe stuur je hierop?
 • Hoe leg je de relatie tussen deze standaard en het nieuwe inspectiekader?

Dag 3: En wat te doen met de uitzonderingen?

Op dag 1 ben je aan de slag gegaan met hoe je resultaatgericht kunt werken met ongeveer 90-95% van de leerlingen. Wat doe je met de uitzonderingen. Hun gedrag is een signaal. Dat vraagt om een passende aanpak voor opvallend gedrag.

Op deze dag staat het aanleren van schoolgedrag centraal bij leerlingen waarbij dit, ondanks de extra inspanningen, (nog) niet gaat, oftewel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het wordt duidelijk waar bepaald gedrag een signaal van kan zijn en op welke manier je als leerkracht of intern begeleider tegemoet kunt komen aan deze specifieke onderwijsbehoeften.

Resultaat

 • Je kunt je eigen ambities formuleren voor gedrag.
 • Je kunt werken met een instrumentarium om de gedragsresultaten te meten en te analyseren.
 • Je kunt een kwaliteitsanalyse van de huidige pedagogische vaardigheden maken en verbeterpunten opstellen.
 • Je weet op welke wijze je de ambitie voor gedrag en je pedagogische basiskwaliteit kunt opnemen in je schoolondersteuningsprofiel.

Extra informatie

 • Tijdens de cursus krijg je huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat gericht is op de kwaliteitsverbetering binnen de school.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband.
 • Daarnaast kun je altijd op maat een traject aanvragen voor je school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders).

Verbreding van je kennis

Wil je je naast gedrag ook verdiepen in andere onderwerpen? Voor vso hebben wij de volgende cursussen in ons aanbod:

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Masterclass Resultaatgericht werken aan gedrag (po).

S0104 / S4464

x