Mentortraining (kov)

BB 262

Alle kinderen in de kinderopvang hebben een eigen mentor. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK). Iedere pedagogisch medewerker is een mentor van een aantal kinderen. De mentor volgt de ontwikkeling van deze kinderen structureel.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Alle kinderen in de kinderopvang hebben een eigen mentor. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK). Iedere pedagogisch medewerker is een mentor van een aantal kinderen. De mentor volgt de ontwikkeling van deze kinderen structureel.

De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en de andere zorgprofessionals rondom het kind, om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. Lang niet alle pedagogisch medewerkers hebben de gelegenheid gehad zich goed te kunnen scholen in de vereiste mentorvaardigheden. Daarom is er nu deze cursus voor als je verder wilt groeien als mentor.

Inhoud

 • introductie
 • vier basisdoelen van de opvoeding (M. Riksen – Walraven)
 • in beeld brengen van de ontwikkeling van jonge kinderen
 • observeren, registreren en het vertalen van observaties in heldere rapportages
 • helder communiceren in het algemeen
 • mentorgesprekken en overdrachtsgesprekken
 • zorgstructuur in beeld en de eisen van het Toezichtskader
 • beter plannen (timemanagement, werken met arrangementen, borgen, gebruik overheadtijd)
 • oefenen met casussen
 • koppeling met de praktijk

Resultaat

 • Je bent in staat de ontwikkeling van kinderen te observeren, te registreren en er over te rapporteren.
 • Je weet hoe je moet werken met groepsplannen (opstellen, uitvoeren, evalueren).
 • Je hebt je vaardigheden in helder communiceren geoefend en verbeterd, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent in staat op professionele wijze mentorgesprekken te voeren.
 • Je bent goed bekend met de zorgstructuur waarmee je moet werken en de eisen die vanuit het toezichtkader op dit gebied gesteld worden.
 • Je hebt gereflecteerd over hoe je beter kunt plannen (timemanagement, werken met arrangementen, borgen, gebruik overheadtijd) en hebt dit toegepast in de praktijk.

Extra informatie

 • De cursus is blended. Naast de cursusbijeenkomsten ga je ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk.
 • Deze cursus wordt deze zomer ter goedkeuring aangeboden aan het FCB.

K0103 / S5086

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x