Omgaan met (pre)pubers (po)

L 7122

Kinderen van 10-14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die hun houding en belangstelling beïnvloedt. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier goed mee om te gaan.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Kinderen van 10-14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die hun houding en belangstelling beïnvloedt. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier goed mee om te gaan.

Deze cursus geeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van deze doelgroep en het gedrag dat zij vertonen. Daarbij onderscheiden we externaliserend gedrag (oppositioneel, stoer, brutaal, vandalisme) en internaliserend gedrag (stil, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid). Hoe ga je met dit gedrag om? Je leert het in deze cursus, waarin we het onderwerp benaderen vanuit de toegepaste leertheorie en een oplossingsgerichte visie.

Inhoud

 • de sociale en emotionele ontwikkeling en factoren die hierbij een rol spelen
 • het brein van de prepuber
 • de basisbehoeften van 10-14 jarige jongens en meisjes
 • motivatieproblemen
 • faalangst
 • sociale competentie van (pre)pubers
 • conflicten die kunnen ontstaan en de rol van leerlingbemiddeling in het oplossen ervan
 • (waarborgen van) het pedagogisch klimaat
 • oefenen van gesprekstechnieken met leerlingen

'Leuke afwisseling van filmpjes, boeken en opdrachten!'

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van 10-14 jarigen.
 • Je hebt kennis van de pedagogische vaardigheden die bij deze doelgroep passen.
 • Je kunt je activiteitenaanbod, in samenspraak met de leerlingen, afstemmen op hun behoeften en interesses.

P0704/S4475

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x