Pedagogisch beleidsmedewerker

IKCA dreumes 242

De training Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang is een pittige, praktijkgerichte cursus met thema's als observeren, resultaatgericht werken op en met groepen, coachingsvaardigheden, ouderbetrokkenheid en zorgstructuur. Veel interactie en oefening in de praktijk maken deze cursus bijzonder waardevol voor iedere deelnemer.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

De training Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang is een pittige, praktijkgerichte cursus met thema's als observeren, resultaatgericht werken op en met groepen, coachingsvaardigheden, ouderbetrokkenheid en zorgstructuur. Veel interactie en oefening in de praktijk maken deze cursus bijzonder waardevol voor iedere deelnemer.

De volgende thema’s komen aan bod: observeren, ontwikkelingsgericht werken, coachingsvaardigheden en ouderbetrokkenheid. Als beoordelingscriterium werken we met een plan van aanpak. Hierin worden verwachtingen en persoonlijke leerdoelen beschreven, de uitwerking en reflectie hierop. Tevens staan de praktijkopdrachten hierin verzameld. In het onderdeel coaching gaan we aan de slag met interactievaardigheden en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker in gesprekken. In de vijfde bijeenkomst werken we aan ouderbetrokkenheid. Hier leggen we ook de link met de zorgstructuur in de instelling, externe contacten en overdracht. In de cursus werken we met ontwikkelingslijnen waarin de SLO-doelen volledig verwerkt zijn. Voor het inspectiekader kinderopvang is daarmee voldaan aan de voorwaarden.

Inhoud

 • introductie en oriëntatie op de cursus
 • observeren
 • resultaatgericht werken: werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen
 • coachingsvaardigheden
 • optimaliseren van ouderbetrokkenheid
 • optimaliseren zorgstructuren

Resultaat

 • Je hebt gericht leren observeren en je kunt daar op objectieve wijze verslag van doen.
 • Je hebt de zorgstructuur bij jou op locatie tegen het licht gehouden en hebt voorstellen tot verbetering gedaan.
 • Jouw overdracht naar anderen is verbeterd.
 • Je kent de principes van planmatig en resultaatgericht werken en kan die toepassen.
 • Je kunt werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen.
 • Je coachingsvaardigheden zijn verdiept en verbeterd.
 • Je weet hoe je de ouderbetrokkenheid bij jou op locatie kunt verbeteren en hebt daar een plan voor.

Extra informatie

 • Startkwalificatie: deze cursus is op post-hbo-niveau. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een relevant hbo-diploma hebben.
 • In de zomer van 2019 wordt deze cursus ter goedkeuring aangeboden aan het FCB.

K0104/S7119

belangstellendelijstcursus aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1