Piramide Kiekeboe kov

IKCA dreumes 008

Werken met baby’s is een apart vak, waar specifieke kennis en vaardigheden voor nodig zijn. De wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt: alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten voor 2025 gecertificeerd zijn met een erkend geaccrediteerd certificaat.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Werken met baby’s is een apart vak, waar specifieke kennis en vaardigheden voor nodig zijn. De wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt: alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten voor 2025 gecertificeerd zijn met een erkend geaccrediteerd certificaat.

Kiekeboe is ontwikkeld voor het vve-concept Piramide. Het is als zeer goed beoordeeld en te gebruiken met andere pedagogische visies en vve-programma’s. Dus ook als je geen gebruik maakt van Piramide is deze cursus zeer waardevol als je met baby’s werkt. In de bijeenkomsten oefen je om baby’s en dreumesen uit te dagen tot spel. Je kennis verdiept zich op grond van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Je maakt kennis met een zelfevaluatie-instrument waarmee je de kwaliteit van jezelf en het team kan borgen.

Inhoud

Bijeenkomst 1:

 • pedagogisch handelen
 • resultaatgerichte didactiek: opbouw van spelactiviteiten
 • materialen en ontwikkelingsgebieden
 • executieve functies
 • observatie
 • leesopdracht

Bijeenkomst 2:

 • verdieping ontwikkelingsgebieden: zintuigen, motoriek, cognitie en sociaal-emotioneel
 • praktijkopdrachten en leesopdrachten

Bijeenkomst 3:

 • speelleeromgeving en materialen
 • didactische opbouw van activiteiten
 • projectopbouw
 • spelbegeleiding
 • praktijkopdracht en leesopdracht

Bijeenkomst 4:

 • uitwerking projectopbouw
 • voorlezen
 • ouders en ouderactiviteiten
 • presentaties
 • afsluiting/certificering

Resultaat

 • Je kennis en vaardigheden zijn verdiept naar de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van het werken met baby’s.
 • Je kunt spel van heel jonge kinderen op een resultaatgerichte manier begeleiden.
 • Je hebt kennis gemaakt met voorbeelden van projectopbouw, die je zowel met het vve-concept Piramide, als bij andere programma’s en visies kunt inzetten.
 • Bij beoordeling door FCB is de kwaliteit van deze cursus gewaardeerd als compatible met alle andere pedagogische visies.
 • Je kunt de kwaliteit van jezelf en je team monitoren met het zelfevaluatie-instrument PIVA.

Extra informatie

Na het volgen van deze cursus ben je gecertificeerd met een geaccrediteerde cursus, waarmee jouw organisatie voldoet aan de verplichting van de Wet IKK.

Instroom

Werk je in een organisatie waar Piramide al is geïmplementeerd? Kijk dan op Instroomcursus Piramide (kov).

K0203/K0218/S8561

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x