Samenwerken met ouders aan de taalontwikkeling (kov)

Peuterstappen

Hoe motiveer je ouders om naar een ouderbijeenkomst te komen? Hoe leg je uit dat samen praten tijdens dagelijkse activiteiten belangrijk is voor de taal- en breinontwikkeling van hun kind? En hoe help je ouders om dat vaker te gaan doen?

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Hoe motiveer je ouders om naar een ouderbijeenkomst te komen? Hoe leg je uit dat samen praten tijdens dagelijkse activiteiten belangrijk is voor de taal- en breinontwikkeling van hun kind? En hoe help je ouders om dat vaker te gaan doen?

Als pedagogisch medewerker of pedagogisch coach weet je hoe belangrijk het is om met ouders samen te werken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom heeft de locatie een beleid op ouderbetrokkenheid en taalstimulering. Toch blijkt het in de praktijk soms lastig om ouders daadwerkelijk te betrekken.

Inhoud

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van elk 2,5 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst vul je een intake vragenlijst in. Tussen de bijeenkomsten door ga je aan de slag met je eigen plan van aanpak. Na afloop lever je jouw plan van aanpak in en heb je een terugkoppelingsgesprek met de trainer.

Bijeenkomst 1

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op het belang van de samenwerking met ouders voor de taal-en breinontwikkeling van jonge kinderen. We bespreken hoe je een taalrijke omgeving (thuis) kunt creëren en hoe je ouders hierin mee kunt nemen. We gaan specifiek in op de taalstimulerende interactievaardigheden.

Bijeenkomst 2

Tijdens de tweede bijeenkomst bespreken we hoe motivatie werkt. We gaan specifiek in op hoe belangrijk het is om ouders en de leefwereld van kinderen thuis te leren kennen. Daarvoor breng je de ouderpopulatie van jouw groep in kaart. Wat doen ouders al? En welke vragen en behoeftes hebben zij? Je maakt het begin van een plan van aanpak waarmee je aan de slag kan in jouw eigen groep.

Bijeenkomst 3

Tijdens de laatste bijeenkomst gaan we in op activiteiten die je kunt doen om de samenwerking met ouders te verbeteren. We bekijken wat er op jullie locatie al gedaan wordt en wat nog beter kan. De inzichten gebruik je om je plan van aanpak aan te vullen.

Opdracht en terugkoppelingsgesprek

Na afloop van deze bijeenkomst maak je jouw plan van aanpak verder af en lever je het in bij de trainer. Vervolgens bespreken jullie samen hoe jij jouw plan nog kunt verbeteren en wat je nodig hebt om het te gaan uitvoeren.

Resultaat

  • Je hebt een goed beeld van de ouders van jouw groep: je kent hun mogelijkheden en behoeften.
  • Je weet hoe je ouders kunt bereiken en motiveren om samen te werken aan de ontwikkeling van hun kind.
  • Je weet hoe je ouders inzicht kunt geven in het belang van communicatie voor de taal- en breinontwikkeling van kinderen.
  • Je weet hoe je de taalstimulerende interactievaardigheden kan uitleggen en voordoen aan ouders.
  • Je weet hoe je ouders kunt motiveren om stimulerende activiteiten thuis te doen voor de taalontwikkeling van hun kind.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches.

Extra informatie

  • Je gaat tussen de bijeenkomsten door aan de slag met opdrachten voor jouw eigen groep. Zo breng je bijvoorbeeld de populatie ouders van jouw groep in kaart, en maak je een plan van aanpak om met de ouders van jouw eigen groep mee aan de slag te gaan. De totale studiebelasting voor de tussentijdse opdrachten is ongeveer 2,5 uur.
  • Er is gelegenheid voor één individueel gesprek met de trainer na afloop van de derde bijeenkomst. Dit geeft verdieping om jouw plan van aanpak werkbaar en effectief te maken.
  • Bij deelname aan deze cursus krijg je het boek Samen vooruit. Stimuleren van ouderbetrokkenheid in de vve.

K0211

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x