Werken aan sociale veiligheid binnen Vreedzame Scholen (po)

BB 733

Iedere basisschool is bij wet verplicht sociaal veiligheidsbeleid te voeren en een coördinator aan te stellen die dit beleid coördineert en als aanspreekpunt dient in het kader van pesten. Ook ben je verplicht jaarlijks de veiligheid op jouw school te monitoren.

Iedere basisschool is bij wet verplicht sociaal veiligheidsbeleid te voeren en een coördinator aan te stellen die dit beleid coördineert en als aanspreekpunt dient in het kader van pesten. Ook ben je verplicht jaarlijks de veiligheid op jouw school te monitoren.

De CED-Groep ontwikkelde als handvat hiervoor een praktische map bij het programma De Vreedzame School. Met deze map bieden we je een extra handreiking om de sociale veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de principes van De Vreedzame School.

Inhoud

Tijdens deze bijeenkomst van drie uur, geven we een overzicht van de belangrijkste acties die je binnen De Vreedzame School kunt ondernemen om een goed veiligheidsbeleid te voeren.

Deze informatie heb je nodig om een analyse te kunnen maken van je eigen veiligheidsbeleid: Welke aspecten van dit beleid zijn al in voldoende mate aanwezig op de school en op welke gebieden moet er nog actie ondernomen worden? Vervolgens kun je je eigen veiligheidsplan opstellen voor jouw vreedzame school aan de hand van het format dat we aanbieden in de map Werken aan sociale veiligheid.

Resultaat

  • Zicht hebben op de eisen die de overheid stelt aan sociaal veiligheidsbeleid en hoe je hieraan kan voldoen als vreedzame school.
  • In grote lijnen een beeld hebben hoe binnen De Vreedzame School preventief gewerkt wordt aan een veilig schoolklimaat en hoe te reageren wanneer zich pestincidenten voordoen.

Extra informatie

Teamtraining

De training Werken aan sociale veiligheid is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

P0709/S4827/Vreedzaam

x