Teach Like a Champion voor onderwijsassistenten (so)

BB 521

Ben je op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wil je leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis met Teach Like a Champion.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Ben je op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wil je leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis met Teach Like a Champion.

In de basiscursus leer je werken met de belangrijkste basistechnieken van Teach Like a Champion. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen en met het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen.

Inhoud

Je leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen van jou nodig hebben om zélf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Centraal uitgangspunt: je kunt het gedrag van kinderen pas veranderen als je jouw gedrag verandert.

Aan bod komen:

  • basistechnieken voor het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
  • basistechnieken 'hoge verwachtingen van leerlingen'
  • basistechnieken om leerlingen tijdens de les actief te krijgen en te houden

Resultaat

  • Je kent de achtergronden en de opbouw van het boek Teach Like a Champion.
  • Je bent getraind in diverse Teachtechnieken.
  • Je kent de hoofdgedachten van Teach Like a Champion: controle van begrip, studiehouding, ratio en klascultuur. Je kunt deze koppelen aan Teachtechnieken.
  • Je kunt de technieken in de praktijk toepassen en reflecteren op je eigen handelen.

Extra informatie

  • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het boek Teach Like a Champion 2.0.
  • Gedurende de cursus maak je tweemaal video-opnames van lessen waarin je Teachtechnieken gebruikt. Hiervoor is een toestemmingsverklaring van de ouders nodig; de cursusleiding heeft hier voorbeelden van.

Verbreding van je kennis

Wil je je naast Teach Like a Champion ook verdiepen in andere onderwerpen? Speciaal voor onderwijsassistenten in het speciaal onderwijs hebben wij de volgende cursussen in ons aanbod:

S1206/S7211

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x