Verantwoord plannen en borgen (po)

BB 442

Maakt jouw team regelmatig opmerkingen over de hoge werkdruk? In deze cursus leer je in één dag om je prioriteiten te plannen. Daarvoor gebruiken we de vijf fasen van verantwoord verandermanagement. Je team gaat zich herkennen in deze planning en de kans op bovenmatige werkdruk wordt beduidend minder.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Maakt jouw team regelmatig opmerkingen over de hoge werkdruk? In deze cursus leer je in één dag om je prioriteiten te plannen. Daarvoor gebruiken we de vijf fasen van verantwoord verandermanagement. Je team gaat zich herkennen in deze planning en de kans op bovenmatige werkdruk wordt beduidend minder.

Aan het einde van deze cursusdag heb je al een (deels) ingevulde planning waar je nog jaren gebruik van kunt maken. Deze cursus is gebaseerd op één van de onderdelen van De Betere Basisschool. Het is raadzaam om de trainingsdag met twee personen bij te wonen, bijvoorbeeld directeur en intern begeleider of adjunct-directeur.

Inhoud

 • principes van De Betere Basisschool
 • planningsdocument
 • in kaart brengen van eigen prioriteiten in het kader van verandering en borging
 • faseopbouw, faseplanning en procesoverzicht
 • maken van eigen faseplanning
 • presentatie en bespreking
 • vervolgmogelijkheden en afsluiting

'Het was snel duidelijk dat deze cursusinhoud bij mij paste. De cursus was praktisch en direct bruikbaar. Ik kijk er blij en tevreden op terug.’

reactie cursist

Resultaat

 • Je weet wat verantwoord borgen en plannen op basis van de PDCA-cirkel betekent en kunt volgens deze principes werken.
 • Je kent de fasen van verandering uit De Betere Basisschool.
 • Je hebt het komende schooljaar al op hoofdlijnen gepland en ingevuld.
 • Ook in de toekomst kun je een verantwoorde (jaar)planning maken op basis van niet-onderhandelbare prioriteiten. Daarbij gebruik je de principes van goed verandermanagement, betrokken collega’s, duidelijke besluitprocedures en borging van genomen besluiten.

Schoolleidersregister po

De cursus beslaat één dag. Daardoor is een certificering voor de herregistratie schoolleiders onmogelijk. De cursus kan wel gezien worden als bron op het platform/interactief portfolio ‘Informeel leren’.

P0113/S7360

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x