Verdiepingscursus Coöperatieve leerstrategieën (po)

L 7234

Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën nemen de leerlingen actiever deel aan de lessen en zijn ze meer betrokken bij de leerstof. In de basiscursus zijn acht coöperatieve leerstructuren besproken op mogelijkheden van toepassen in de klas. In de verdiepingscursus worden een aantal nieuwe leerstructuren behandeld, die aanvullend zijn op de geleerde structuren.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën nemen de leerlingen actiever deel aan de lessen en zijn ze meer betrokken bij de leerstof. In de basiscursus zijn acht coöperatieve leerstructuren besproken op mogelijkheden van toepassen in de klas. In de verdiepingscursus worden een aantal nieuwe leerstructuren behandeld, die aanvullend zijn op de geleerde structuren.

Inhoud

De basiskennis over coöperatief werken wordt verdiept door het gebruik van de coöperatieve werkvormen in de klas toe te spitsen op de vakgebieden rekenen, taal en lezen.

We richten ons daarbij op doelgericht onderwijzen waarbij de meerwaarde van het coöperatieve leren wordt uitgelicht: welke structuren zijn van belang bij automatiseren en memoriseren, welke structuren zijn effectief bij het uitwisselen van informatie, welke kun je gebruiken bij zelfstandig werken?

Daarnaast kun je bewust het pedagogisch klimaat in de klas bevorderen door gericht klas- en teambouwers in te zetten voor sociale verbondenheid. De mogelijkheden hiervan worden concreet gemaakt in de verdiepingscursus. Verder wordt er aandacht besteed aan Sociale Verbondenheid en Coöperatieve Leerstrategieën binnen de vak- en vormingsgebieden. Er wordt gewerkt volgens de principes en aanpak van Prof. Dr. Spencer Kagan.

Resultaat

De inzet van coöperatieve leerstrategieën zorgt voor een grotere betrokkenheid van leerlingen en een verbetering van het pedagogisch klimaat in de groep.
Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën in je lessen verdriedubbel je de opbrengst: hogere leeropbrengsten, meer sociale verbondenheid en een goed georganiseerde klas.

P0203/S4702

belangstellendelijstcursus aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1