Groep5 182

Nederlandse Databank Dyslexie

Meer inzicht in de effectiviteit van dyslexiezorg.

Het Nederlands kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) heeft de Nederlandse Databank Dyslexie ingericht. In deze databank worden longitudinale gegevens verzameld over de screening, diagnostiek, behandeling en follow-up van cliƫnten met ernstige enkelvoudige dyslexie. Dit is uniek in de wereld.

Bouw, beheer en onderhoud van deze beveiligde databank plus het verzamelen, bewerken en analyseren van data is uitbesteed aan de Data- en Toetsservice van de CED-Groep. De praktijken die bij het NKD zijn aangesloten, leveren alle relevante gegevens geanonimiseerd aan bij onze Data- en Toetsservice. Zij ontvangen een rapportage over hun eigen praktijk. Het NKD ontvangt een overkoepelend rapportage.

De databank geeft inzicht in de effectiviteit van diagnose en verschillende behandelingen. De gegevens kunnen gebruikt worden voor de verbetering van de kwaliteit van de dyslexiezorg en voor wetenschappelijk onderzoek.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over de Nederlandse Databank Dyslexie? Neem contact op met Johannes de Geus.

x