VOLWASSENEN 251 1

Bestuurders en het Nationaal Programma Onderwijs: kinderopvang

De invulling van het Nationaal Onderwijs Programma is een samenspel tussen school, bestuur, gemeenten en samenwerkingsverband. Een spilfunctie is weggelegd voor bestuurders. Samen met de scholen werken jullie aan de koers naar de toekomst. Hiervoor is onder andere samenwerking nodig met de gemeente, (jeugdgezondheids)zorg en sociaal werk. Stichting CED-Groep levert de sparringpartner en inhoudelijk expert om u bij te staan in dit proces. Hieronder leest u hoe we u kunnen ontzorgen.

Zicht op kansen

Peuters met een VE-indicatie hebben door de tijdelijke sluiting van de kindcentra minder gebruik kunnen maken van de VE-groepen. Hoe is de ontwikkeling verlopen? Hier is veel minder zicht op. Daarom is er geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en subsidie beschikbaar voor kindercentra. Hiermee kunnen de kindercentra een inhaal- en ondersteuningsprogramma organiseren, als aanvulling op de voorschoolse educatie. Een totaalplan is nodig voor de nodige onderwijskansen in de doorgaande lijn van peuter naar kleuter. Hier hoort ook de buitenschoolse opvang bij.

Ontzorgd weer verder

Om tot een goed plan te komen, is een efficiënte samenwerking nodig met alle partijen die zijn betrokken bij het Nationaal Programma Onderwijs. Hier komt dus wel wat bij kijken. Het vraagt om coördinatie, rapportages naar gemeenten en overheid, maar allereerst: om zicht op de kwaliteit. En niet te vergeten: wat hebben de professionals nu nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden? De CED-Groep ondersteunt u graag bij ieder aspect van dit proces.

Kwaliteitsmeting

De 'VVE-kwaliteitsmeting' geeft snel inzicht in de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie binnen een gemeente, school, bestuur of kinderopvangorganisatie. Lees meer over de VVE-kwaliteitsmeting.

Opbrengstgericht werken in kinderopvang en groep 1-2?

Er zijn nogal wat processen van invloed op de resultaten van jonge kinderen. Door de lockdowns is hier veel minder zicht op. Dit zicht is wel nodig om goed te kunnen sturen. Opbrengstgericht werken is gebaseerd op een onderscheidende onderwijskundige visie en dé manier om duurzaam grip te krijgen, ook bij jonge kinderen. Lees hier meer over opbrengstgericht werken met jonge kinderen. Daarnaast begeleiden we u graag bij de keuze en invoering van een passend kindvolgsysteem.

Logo in rondje

Meer weten?

Hoe staat uw organisatie ervoor? Wilt u weten hoe we u kunnen ontzorgen bij het Nationaal Programma Onderwijs? Neem contact met ons op.

Daarom kiezen voor stichting CED-Groep

check

Met ruim vijftig jaar ervaring leggen we eenvoudig verbinding tussen alle partners in het NPO

check

Onze adviseurs zijn procesbewaker en inhoudelijk expert in één

check

Een beproefde 4D-aanpak, om de data van uw scholen optimaal te benutten

x