VOLWASSENEN 251 1

Bestuurders en het Nationaal Programma Onderwijs: po en sbo

De invulling van het Nationaal Onderwijs Programma is een samenspel tussen school, bestuur, gemeenten en samenwerkingsverband. Een spilfunctie is weggelegd voor bestuurders. Samen met de scholen werken jullie aan de koers naar de toekomst. Hiervoor is onder andere samenwerking nodig met de gemeente, (jeugdgezondheids)zorg en sociaal werk. Stichting CED-Groep levert de sparringpartner en inhoudelijk expert om u bij te staan in dit proces. Hieronder leest u hoe we u kunnen ontzorgen.

Po & sbo

Effect van de schoolsluitingen

Als bestuurder wilt u altijd zicht hebben op de onderwijskwaliteit van uw scholen en erop sturen. Wat is de eventuele impact van de coronacrisis? Partijen rondom uw scholen kunnen u helpen om het beeld van uw leerlingen scherper te krijgen. Het is bijvoorbeeld belangrijk de uitkomsten van uw analyses met de gemeente te bespreken.

Data als basis

Een datagestuurde aanpak leidt tot onderwijsverbetering en heeft doorgaans een positieve inspectiebeoordeling tot gevolg. Daarnaast is het van belang om de meerwaarde van de school te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld voor de communicatie met ouders. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met leerwinstberekeningen.

Beschikken de teams over de juiste data en is er een datagestuurde verbetercultuur? Leidt dit tot goede interventies in de klas? Zijn de rapportages van de teams goed bruikbaar bij de verantwoordingsgesprekken met de Inspectie?

Leerwinstoverzichten in schoolscans

Als bestuur volgt u de ontwikkeling van uw scholen. De schoolscan is niets nieuws en past in uw kwaliteitszorgbeleid. Leerwinstberekeningen maken de inspanningen van uw scholen inzichtelijk én geven handvatten ter verbetering. De CED-Groep bewerkt bestaande data uit de leerlingvolgsystemen tot praktische leerwinstoverzichten.

Overzicht in een oogopslag

Onze leerwinstoverzichten zijn overzichten op leerling- en op schoolniveau. Uniek is dat we ook een bestuursrapportage leveren. Op deze drie niveaus wordt duidelijk waar er sprake is van leergroei en waar niet. Onze ervaren adviseur duidt de resultaten tijdens het adviesgesprek en maakt het compleet met concrete en direct toepasbare handvatten ter verbetering. Alle onderwijskenmerken komen hierbij aan bod. Met bovenstaande leerwinstinformatie weet u wat het effect van de schoolsluitingen is geweest.

Daarnaast kunt u doelgerichter en planmatiger sturen en tussentijds bijstellen, omdat u in één oogopslag ziet hoe uw scholen het doen. U implementeert een duurzame verbetercultuur, gericht op het optimaliseren van het onderwijs.

Meer lezen over leerwinst? Kijk op deze pagina.

Meer weten?

Neem contact op met Hanke Geurts: h.geurts@cedgroep.nl, 06-38242635

Daarom kiezen voor stichting CED-Groep

check

Met ruim vijftig jaar ervaring leggen we eenvoudig verbinding tussen alle partners in het NPO

check

Onze adviseurs zijn procesbewaker en inhoudelijk expert in één

check

Een beproefde 4D-aanpak, om de data van uw scholen optimaal te benutten

x