VOLWASSENEN 251 1

Bestuurders en het Nationaal Programma Onderwijs: vo en mbo

De invulling van het Nationaal Onderwijs Programma is een samenspel tussen school, bestuur, gemeenten en samenwerkingsverband. Een spilfunctie is weggelegd voor bestuurders. Samen met de scholen werken jullie aan de koers naar de toekomst. Hiervoor is onder andere samenwerking nodig met de gemeente, (jeugdgezondheids)zorg en sociaal werk. Stichting CED-Groep levert de sparringpartner en inhoudelijk expert om u bij te staan in dit proces. Hieronder leest u hoe we u kunnen ontzorgen.

Vo & mbo

Effect van de schoolsluitingen

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bovenschoolse kwaliteitszorg. Een visie op deze kwaliteitszorg geeft hier sturing en invulling aan. Dit is zeker belangrijk bij leervertragingen die eventueel ontstaan zijn door de coronacrisis. Partijen rondom uw scholen kunnen u helpen om het beeld van uw leerlingen scherper te krijgen. Het is bijvoorbeeld belangrijk de uitkomsten van uw analyses met de gemeente te bespreken.

Data als basis

Een datagestuurde aanpak leidt tot een positieve inspectiebeoordeling. Stichting CED-Groep heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met datagestuurd werken in datateams en in de opleiding van teamleiders.

Beschikken de teams over de juiste data en is er een datagestuurde verbetercultuur? Leidt dit tot goede interventies in de klas? Zijn de rapportages van de teams goed bruikbaar bij de verantwoordingsgesprekken met de Inspectie?

Kwaliteitszorgbeleid

Wilt u met één van deze kwaliteitsaspecten een verbeterslag maken? Wilt u weten hoe u er als bestuur voorstaat? Of heeft u als bestuur extra menskracht of denkkracht nodig om het grotere geheel van kwaliteitszorg (verder) op orde te krijgen? Wij gaan graag met u in gesprek en werken op maat uw (NPO-)ondersteuningstraject uit. Dit doen we met raad én daad. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor andere professionaliseringsvragen. Zo helpen we een verdere kwaliteitsstap te zetten die aansluit bij de vraagstukken van uw scholen.

Meer weten?

Hoe staat uw organisatie ervoor? Wilt u weten hoe we u kunnen ontzorgen bij het Nationaal Programma Onderwijs? Neem contact op met Karin Snoodijk: k.snoodijk@cedgroep.nl, 06-22052444

Daarom kiezen voor stichting CED-Groep

check

Met ruim vijftig jaar ervaring leggen we eenvoudig verbinding tussen alle partners in het NPO

check

Onze adviseurs zijn procesbewaker en inhoudelijk expert in één

check

Een beproefde 4D-aanpak, om de data van uw scholen optimaal te benutten

x