BB 751

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs

Maak een keuze uit bewezen effectieve interventies.

VVE

Zomer- lenteschool

  • Aanbod Nieuwsbegrip voor vakantiescholen
  • Lespakket Mijn Stad

Een-op-een begeleiding en Individuele instructie

Bekijk ons cursusaanbod onderwijsassistenten (po) (so)

Directe instructie

Leren van en met medeleerlingen

Feedback

Technieken voor begrijpend lezen

Klassenverkleining

Faciliteiten en randvoorwaarden

Startende leraren:

Schoolontwikkeling en verbetercultuur:


Systematisch monitoren en bijstellen:

Leermiddelen:

Ouderbetrokkenheid

x