BB 751

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs

Maak een keuze uit bewezen effectieve interventies.

VVE

Zomer- lenteschool

  • Aanbod Nieuwsbegrip voor vakantiescholen
  • Lespakket Mijn Stad

Een-op-een begeleiding

Bekijk ons cursusaanbod onderwijsassistenten (po) (so)

Selecteer bij de filteropties (links op de pagina) 'Onderwijsassistenten' om het overzicht te bekijken.

Individuele instructie

Bekijk ons cursusaanbod onderwijsassistenten (po) (so)

Selecteer bij de filteropties (links op de pagina) 'Onderwijsassistenten' om het overzicht te bekijken.

Instructie in kleine groepen

Directe instructie

Leren van en met medeleerlingen

Feedback

Technieken voor begrijpend lezen

Gesprokentaalinterventies

Klassenverkleining

Onderwijsassistenten

Bekijk ons cursusaanbod onderwijsassistenten (po) (so)

Selecteer bij de filteropties (links op de pagina) 'Onderwijsassistenten' om het overzicht te bekijken.

Faciliteiten en randvoorwaarden

Startende leraren:

Schoolontwikkeling en verbetercultuur:


Systematisch monitoren en bijstellen:

Leermiddelen:

Ouderbetrokkenheid

x