LANDJE 5 OTTERS 168 1

Nationaal Programma Onderwijs, wat is het?

Scholen willen jonge kinderen, leerlingen en studenten kansen bieden op volwaardig onderwijs en op een goede toekomst. Om hen hierbij te helpen, komt de overheid met het Nationaal Programma Onderwijs: een bedrag van 8,5 miljard euro dat verspreid over drie jaar zal worden geïnvesteerd. Als school kun je je afvragen wat dit betekent en wat de vervolgstappen zijn. Wij denken graag met je mee.

Nationaal Programma Onderwijs: een breed steunprogramma
Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op het onderwijs in de breedste zin. Het gehele onderwijsveld is meegenomen:

  • Voorschoolse educatie
  • Primair onderwijs (basisonderwijs)
  • Speciaal (basis)onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs
  • Wetenschappelijk onderwijs

De investeringen zijn gericht op herstel, ontwikkeling, het inhalen van eventuele vertragingen en de ondersteuning van leerlingen en leraren. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet op school. Wat de plannen zijn voor de voorschoolse educatie is op dit moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de subsidieregeling voor ondersteuningsprogramma’s verlengd zal worden. De voorlopige plannen voor de andere onderwijssoorten hebben we vast op een rijtje gezet.

“De huidige generatie leerlingen en studenten verdient deze ondersteuning voor een volwaardige leerontwikkeling en toekomstperspectief.”

Ministers Van Engelshoven en Slob, Kamerbrief 17 februari 2021

Primair, voortgezet en speciaal onderwijs
Komend schooljaar ontvangen ongeveer 6.600 basisscholen gemiddeld 180.000 euro per school vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. De 650 middelbare scholen krijgen gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Scholen met veel risicoleerlingen krijgen in verhouding meer geld, net als scholen met leerlingen die extra zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Scholen krijgen de middelen om een eigen schoolprogramma op te stellen. Leraren op scholen die in de zomerperiode deels open blijven voor bijlessen, krijgen extra betaald. Ook kunnen scholen ervoor kiezen om na schooltijd of in het weekend bijles te verzorgen. Ook brede brugklassen en het aannemen van extra ondersteunend personeel behoren tot de mogelijkheden. Dit laatste om leerkrachten te ontlasten en meer ruimte te bieden voor hun kerntaken. Momenteel is er een ‘menukaart’ in ontwikkeling, waarbij bewezen effectieve maatregelen onder elkaar worden gezet.

“Docenten en andere medewerkers in het onderwijs hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder wisselende omstandigheden het onderwijs steeds door te laten gaan.”

Ministers Van Engelshoven en Slob, Kamerbrief 17 februari 2021

Middelbaar beroepsonderwijs
Financiële ademruimte voor studenten: wie komend jaar begint met studeren krijgt 50% korting op het collegegeld. Daarnaast is er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs een tegemoetkoming voor studenten die hun recht op hun basisbeurs en aanvullende beurs dreigen te verliezen. Door een subsidieverhoging op praktijkleerbanen in het mbo zal het voor bedrijven, ondanks economisch zware tijden, voordeliger zijn om studenten aan te nemen. De studiefaciliteiten voor mbo-studenten worden uitgebreid en de regeling rond ondersteuningsonderwijs wordt verlengd. Ook komt er extra geld voor mentale ondersteuning in de vorm van studiebegeleiding. Dit zal de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang ten goede komen.

De CED-Groep volgt de ontwikkelingen rond het Nationaal Programma Onderwijs op de voet. We houden je graag op de hoogte via deze site en onze nieuwsbrieven.

Wet IKK

Jonge kind

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Anja de Rooij

Groep5 398

Primair onderwijs

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Carla van Doornen

BB 699

Speciaal onderwijs

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Hanke Geurts

TB 939

VO / MBO

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Karin Snoodijk

x