BLIJBERG 306

Nationaal Programma Onderwijs - het jonge kind

Het kabinet wil kinderen en jongeren gelijke kansen geven op een goede toekomst, ook na corona. Om kinderopvang, scholen en hun besturen hierbij te helpen, is er het Nationaal Programma Onderwijs. Welke kansen biedt het Nationaal Programma Onderwijs? Wij zetten het voor je op een rij.

Kunnen wij je helpen?
De plannen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs vragen om inzicht in de kwaliteit van je kinderopvang, scholen en gemeenten. Hoe krijg je bijvoorbeeld inzicht in de kwaliteit van vve? Welke stappen moet je als kinderopvang, school en ikc zetten met binnen- en buitenschools leren? Wat betekent dit voor je (school)organisatie? Wij staan je graag bij met onze expertise en ervaring.

Zo ontzorgen wij in dit proces:

check

Minder tijd en minder regelwerk

check

Een adviseur aan je zijde die het hele proces overziet én inhoudelijk expert is

check

We ondersteunen je van scan tot plan en bij de invoering en borging, aan de hand van onze unieke en beproefde OGW4D aanpak

check

Verbinding tussen alle partners in het Nationaal Programma Onderwijs vanuit onze relaties

Het begint bij de vve
Door de tijdelijke sluitingen van kindcentra hebben we de ontwikkeling van peuters met een ve-indicatie minder goed in beeld. Gelukkig is er subsidie (langer) beschikbaar voor kindcentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie. De 'VVE-kwaliteitsmeting' geeft snel inzicht in de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie binnen kinderopvangorganisatie, school, bestuur en gemeente.

Lees meer over de VVE-kwaliteitsmeting.

Verlengde schooldagen
Wij ondersteunen al ruim dertig jaar organisaties die tussen- en buitenschoolse opvang aanbieden. Binnen het NPO valt ook het binnen- en buitenschools leren, weekendscholen, vakantieprogramma’s voor schoolgaande jeugd en wat je als bso kunt doen aan buitenschools verrijkend aanbod. Zo bouw je met alle partners, kinderopvang, scholen, ouders, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten samen aan een sterke organisatie, die het beste uit kinderen en medewerkers haalt. Voor al deze groepen zetten wij onze expertise in.

Lees meer over ons bso-aanbod

Samenwerken met ouders
Ouders en pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten hebben elkaar nodig om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij ondersteunen scholen en kinderopvangorganisaties bij deze samenwerking met ouders. Dit doen we op diverse manieren.

Lees meer over samenwerken met ouders

Opbrengstgericht werken in de kinderopvang en in groep 1-2?
Heb je na de lockdowns voldoende zicht op alle processen die van invloed zijn op de resultaten van jonge kinderen, zodat je er goed op kunt sturen? Opbrengstgericht werken is gebaseerd op een onderscheidende onderwijskundige visie en een beproefde manier om grip te krijgen. Haal op een duurzame manier écht het beste uit alle kinderen.

Deze beproefde aanpak is toepasbaar bij alle domeinen van het onderwijs. Niet alleen bij de vakgebieden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar bijvoorbeeld ook bij welbevinden, sociaal gedrag, leren leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en 21ste-eeuwse vaardigheden. Deze aanpak is op alle niveaus van het onderwijs toepasbaar: op groepsniveau, locatie-/ schoolniveau en bestuursniveau. Lees hier meer over opbrengstgericht werken met jonge kinderen.

Als je hiermee aan de slag wil, is dit mogelijk ook interessant:

Waarom kiezen voor de CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele kinderopvang en onderwijsverbetering

check

Opbrengstgericht werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Logo in rondje

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem contact met ons op

x