Thorbecke 570

Nationaal Programma Onderwijs - voortgezet onderwijs

Gelijke kansen op een goede toekomst, voor álle leerlingen en studenten. Dat is wat het kabinet voor ogen heeft, juist ook na de impact van de coronacrisis. Om kinderopvang, scholen en hun besturen hierbij te helpen, is er het Nationaal Programma Onderwijs. Welke kansen biedt dit programma? Welke stappen zet je tot de zomer, en welke daarna? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Stappenplan voor scholen

Tot de zomer: cruciale doelen
Hoe komen je leerlingen weer in het schoolritme? Hoe beperk je de studievertraging? Welke leerstof bied je komende tijd aan? Aan welke cruciale doelen werk je en wat laat je achterwege? Hoe ga je determineren? Hoe kom je tot een evenwichtige onderwijsprogrammering? Tot aan de zomer zijn dit de vragen waar scholen zich mee bezighouden. Waarschijnlijk maak je in deze periode sowieso de balans op, door na de afgenomen toetsen de data te duiden.

In de zomer: zomerscholen
Uit onderzoek blijkt dat onderwijs in vakanties helpt om vaardigheden te behouden en eventuele leervertragingen in te lopen, als dit op een goede manier wordt gedaan. Heb je helder welke leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning? Dan kunnen deze leerlingen deelnemen aan zomerscholen.

April en mei: schoolscan en passende interventies
Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt scholen om tot en met april te werken aan een schoolscan. Dit is een probleem- en behoefteanalyse, zowel op het niveau van de leerling als de school. De schoolscan helpt bij het maken van vervolgstappen en bij het kiezen van passende interventies. Het Nationaal Programma Onderwijs biedt een ‘menukaart’ met (aannemelijk) effectieve interventies om een keus uit te maken. De keuze voor de interventies vindt plaats in april en mei. De onderwijsadviseurs van de CED-Groep kunnen de resultaten van de scan samen met je duiden en adviseren over passende interventies.

Mei en juni: werken aan een schoolplan
Op basis van de schoolscan en de gekozen interventies maak je een schoolplan. Dit schoolprogramma is een breed, integraal aanbod, passend bij de schoolsituatie. Voor de zomervakantie moet het plan klaar zijn, dus het is duidelijk dat er in korte tijd veel moet gebeuren. Gelukkig sta je er niet alleen voor! Samen met andere partners bouw je aan sterk voortgezet- en beroepsonderwijs. Onze ervaren onderwijsadviseurs kunnen het proces begeleiden. Van scan tot plan, én we verzorgen graag de implementatie en borging.

Maak onderwijskwaliteit inzichtelijk
Als schoolleider wil je in control zijn, zeker na de schoolsluitingen. Je wilt zicht hebben op de bereikte resultaten. Ook wil je de koppeling maken met het handelen van de docent in de klas. Dit kan gaan om didactisch en/of pedagogisch handelen, maar ook om het opbrengstgericht werken. De onderwijskundige ontwikkelingen en acties die nodig zijn, wil je planmatig inzetten. Maar hoe pak je dat het beste aan ook in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs? Welke onderwijskundige thema’s verdienen prioriteit in de verdere kwaliteitsontwikkeling van je school?

Zo ontzorgen wij in dit proces:

check

Minder tijd en minder regelwerk.

check

Een adviseur aan je zijde die het hele proces overziet én inhoudelijk expert is.

check

Ondersteuning met onze unieke en beproefde datagestuurde aanpak.

check

Verbinding tussen alle partners in het Nationaal Programma Onderwijs vanuit onze relaties.

Hoe kunnen wij je helpen?

De plannen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn een krachtig signaal vanuit de overheid, maar vragen in korte tijd ook veel van scholen en bestuurders. Welke stappen moeten we zetten? Wat betekent dit voor de schoolorganisatie? Wij staan je graag bij met onze expertise en ervaring. Hieronder lees je met welke interventies, aanpakken en tool we kunnen ondersteunen.

Dashboard Leren & Presteren

Met ons dashboard heb je de actuele gegevens van alle leerlingen, klassen en vakken, overzichtelijk op een rij in één tool. Deze gegevens kun je natuurlijk ook gebruiken voor het invullen van de schoolscan. De voordelen zijn aanzienlijk:

  • Alles in één tool: nooit meer gegevens knippen en plakken uit losse systemen en bestanden.
  • Voor alle docenten en mentoren op elk moment toegankelijk, zonder dure licenties per docent.
  • Eenvoudig en goed differentiëren met actuele, overzichtelijke learning analytics.
  • Hogere opbrengsten door betere differentiatie.
  • Altijd actueel inzicht in alle leervorderingen per leerling, klas en vak.
  • Minder administratie en doelgerichter samenwerken binnen teams.

Lees meer over de inzet van dit dashboard.

Toekomstbouwers

De aanpak van Toekomstbouwers ondersteunt leerlingen en docenten bij het eigen maken van vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn. Tijdens een intake bespreken we de behoeften en wensen. Ook brengen we in kaart wat er in de school al op dit gebied gebeurt. Vervolgens stellen we gezamenlijk een begeleidingstraject samen, dat uit verschillende modules kan bestaan.

Lees meer over de voordelen van deze aanpak.

Ondersteuning van de vaksectie

In een vaksectie zorg je ervoor dat je als collega’s effectief en constructief samenwerkt en goede resultaten behaalt. Om een optimaal resultaat neer te zetten, is aandacht nodig voor tal van zaken. Denk hierbij aan opbrengsten, leerlijnen, toetsbeleid, differentiatie, het vakwerkplan en kwaliteitsdoelstellingen. Op basis van een intake per vaksectie en een scan van de vakwerkplannen bepalen we de doelen en bieden we gerichte ondersteuning.

Lees meer over sterke vaksecties.

Maatwerk uitwerkingen

Wil je met één van deze interventies een verbeterslag maken of weten hoe je er als school voorstaat? Heb je extra handen of denkkracht nodig om het grotere geheel van kwaliteitszorg (verder) op orde te krijgen? Wij gaan graag met je in gesprek en werken op maat je (NPO-) ondersteuningstraject uit. Dit doen we met raad én daad. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor andere professionaliseringsvragen. Zo helpen we een verdere kwaliteitsstap te zetten die aansluit bij de vraagstukken van je school.

Waarom kiezen voor de CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering

check

Datagestuurd werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Meer weten?

Heb je een vraag en/of wil je sparren met een van onze experts? Wij staan je graag bij met onze expertise en ervaring. Neem contact op met Karin Snoodijk:

E-mail: k.snoodijk@cedgroep.nl

Tel: 010-4071850

x