BB 575

Rotterdams Goud: geen woorden maar daden

Geschreven door: Margéke Hoogenkamp - Bestuurder CED-Groep

Terwijl de politiek en heel onderwijsgevend Nederland zich het hoofd breekt over de vraag hoe we de Corona-achterstanden moeten inlopen, is Rotterdam al begonnen met een aanpak die kansengelijkheid een vliegende start geeft: Goud Onderwijs. Deze aanpak verbindt alle ambities uit het Nationaal Programma, waar het gaat om antwoord op de vragen wat, waaraan en hoe de scholen hun tijd zouden moeten besteden, als ze (verdere) achterstanden willen voorkomen. En Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als deze Onderwijsstad niet meteen de handen uit de mouwen zou steken.

Kiezen voor de essentie

Wat is het geheim? Dat is er niet. Kiezen voor 100% focus op leren, daar gaat het om bij Goud Onderwijs. Kiezen voor gerichte aandacht voor de essentie: taal, rekenen en burgerschapsvorming. De stevige basis die het kind echt verder brengt. Het begint en eindigt met hoge verwachtingen.

Elke seconde is van waarde

Rotterdam heeft veel kinderen die – zeker nu - gebaat zijn bij het maximaal benutten van de beschikbare lestijd. In de scholen worden duidelijke afspraken gemaakt en ingeoefend; hoe gedragen we ons in de school en hoe gaan we met elkaar om? Dit leidt tot een cultuur waarin leerlingen hard werken en met plezier leren.

Effectief organiseren

Tenslotte is het ook een keuze voor een andere, effectieve organisatie van het onderwijsproces op school. Nieuwe rollen en een andere invulling van bestaande functies: De leerlingendecaan houdt zich uitsluitend bezig met het gedrag van de leerlingen. Deze spreekt leerlingen, ouders en andere partners en zorgt voor verbinding tussen zorg en onderwijs. De intern begeleider richt zich exclusief op planmatige leerlingbegeleiding en leerproblematiek. Een onderwijskundig leider observeert dagelijks in de klassen, geeft dagelijks feedback en is een rolmodel. De leider bedrijfsvoering regelt alles wat niet met onderwijs te maken heeft. Op deze manier kan de leerkracht er zijn voor de primaire taak: geven van hoogwaardige lessen.

Zo’n aanpak kan in Nederland ook werken, als we deze keuzes durven te maken. In Rotterdam zetten zes scholen binnen drie schoolbesturen nu de stap, samen met de CED-Groep. De Erasmus Universiteit volgt en onderzoekt het effect op de leerwinst tijdens deze driejarige pilot van Rotterdams Goud. En binnenkort volgen scholen in Den Haag en vervolgens in de rest van Nederland.

De kracht van de aanpak zal zitten in het volhouden. Gaan voor 100% en geen genoegen nemen met minder. Dat geldt voor allen die bij dit onderwijs betrokken zijn. Zo realiseren de scholen van Rotterdams Goud nu al gelijke kansen.

Goud contact

Vind je dit interessant voor jouw bestuur, stichting, gemeente of school?

Neem dan contact op.

Direct contact
x