Groep5 398

Zomerscholen: weg met de achterstanden

Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt scholen om tijdens de vakantie zomerscholen aan te organiseren voor leerlingen die gebaat zijn bij extra ondersteuning. Hoe pak je dit aan? Wat werkt, en wat is écht nodig?

Wat werkt?

Uit onderzoek blijkt dat onderwijs in vakanties helpt om vaardigheden te behouden en eventuele leervertragingen in te lopen als dit op een goede manier wordt gedaan. Dit geldt met name voor taal- en rekenonderwijs. De CED-Groep werkt met een aantal beproefde methodes, die we graag inzetten om ieder kind de kans te geven het beste uit zichzelf te halen. Onze onderwijsadviseurs staan klaar om hierbij te ondersteunen.

Zomerscholen: een mooie menukaart

Er staat een aantrekkelijk menu voor klaar, met actueel en bewezen effectief onderwijsaanbod. Dit standaardpakket is volledig beschikbaar voor € 1000 per school, gedurende 6 maanden, tot 31-12-22. Dit betekent dat je dit aanbod in de zomervakantie, maar ook in de herfst- en kerstvakantie kunt gebruiken.

 • Intake
  Een onderwijsadviseur gaat samen met je kijken naar wat nu de leernoodzaak op school is, informeert je over de opzet van de vakantieschool en adviseert over een optimaal gebruik van de menukaart. Wat is het niveau van de leerlingen, welke accenten zijn belangrijk? Je vult van tevoren een intakeformulier in.
 1. Actuele lessen, speciaal voor de vakantieschool. Bekend, vertrouwd en hooggewaardeerd door leerlingen en leraren.
 2. Licentie Nieuwsrekenen: remediërende lessen voor context-rekenen. Deze thema’s zijn afgestemd op de onderwerpen van de Nieuwsbegriplessen.
 3. Licentie Newswise: recent ontwikkelde lessen voor begrijpend lezen in het Engels.

 • Vreedzaam
  Een lesbrief als handreiking voor de professional, gericht op een positieve vakantieschool en op participatie van leerlingen. Hoe motiveer je de leerlingen? Hoe stimuleer je de persoonlijke ontwikkeling?

 • Voor Nieuwkomerskinderen
  Lessen in het po, met per les digitale ondersteuning (presenterlessen)

 • Sil op school
  Drie inspirerende thema’s voor alle ontwikkelingsgebieden van kleuters, bijvoorbeeld passend bij de zomer en winterperiode.

Wat is écht nodig?

In het adviesgesprek met een onderwijsadviseur maak je samen een passende selectie. Heb je nog onvoldoende zicht op de leerontwikkeling van de leerlingen? Een uitgebreide analyse is natuurlijk mogelijk (zie: 'Buiten de kaart'). Met de beproefde werkwijze Opbrengstgericht werken in 4D kunnen we met behulp van onderwijsdata snel en volledig in beeld brengen wat er nu écht nodig is. Welke doelen stel je voor de vakantieschool, passend bij de ambitie? Welke leerlingen hebben het zwaar gehad en welke interventies passen bij hun behoefte? Hoe kun je een duurzaam resultaat bereiken, waardoor de leerlingen tot hun recht komen in de groep?

Buiten de kaart

Naast het standaardpakket kunnen we tegen een meerprijs nog veel meer betekenen:

 • Uitgebreide analyse van leerachterstanden en een keuze in te behalen leerdoelen.
 • Adviesgesprekken over de organisatie van de vakantieschool.
 • Versterken van pedagogische en didactische kwaliteiten van de vrijwilligers, door middel van begeleiding via gesprekken of observaties (digitaal of ter plaatse).
 • Lespakket Mijn Stad: Handleiding en werkboeken op drie niveaus, voor taal, rekenen, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder werkboek van 240 bladzijden kost € 30 en is geschikt om mee te werken in de drie vakanties. Het lespakket is gebaseerd op de aanpak van Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen.
 • Licentie Sil op school; keuze uit zo’n 25 thema’s beschikbaar.

Waarom kiezen voor de CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering

check

Opbrengstgericht werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Contact

Heb je behoefte aan een adviesgesprek of wil je graag meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Carla van Doornen:

E-mail: c.vandoornen@cedgroep.nl

Tel: 06 - 13252548

x