L 7234

Subsidie voor verbeteren basisvaardigheden leerlingen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden (SVB) bekendgemaakt. Het doel van deze nieuwe regeling is om scholen de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan met een aanpak gebaseerd op evidence informed interventies om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren.
x