BoekLog - groep 4/5

Met BoekLog houden leerlingen bij welke boeken ze hebben gelezen. BoekLog heeft de uitstraling van een 'vriendenboekje' en staat vol met leuke, nuttige verwerkingsopdrachten. Kinderen zullen het graag zelf bijhouden. BoekLog is naast iedere taalleesmethode te gebruiken en biedt de leerkracht ondersteuning bij leesbevordering en inzicht in de leeservaring van ieder kind.

8,95

Met BoekLog houden leerlingen bij welke boeken ze hebben gelezen. BoekLog heeft de uitstraling van een 'vriendenboekje' en staat vol met leuke, nuttige verwerkingsopdrachten. Kinderen zullen het graag zelf bijhouden. BoekLog is naast iedere taalleesmethode te gebruiken en biedt de leerkracht ondersteuning bij leesbevordering en inzicht in de leeservaring van ieder kind.

ISBN: 978-90-5819-328-5
Bestelnummer: U328-5
Auteur(s): M. van Gink, G. van der Horst
Uitgavejaar: 2015

Vaak is bij de leerkracht wel bekend of een leerling graag leest. Maar het is niet altijd duidelijk wat er precies gelezen wordt, welke leesvoorkeuren en hoe het lezen beleefd wordt. Het wordt immers door niemand bijgehouden. BoekLog brengt daar verandering in en biedt aanknopingspunten voor reflectie op de gelezen boeken. BoekLog kan per klas, school of schooloverstijgend gebruikt worden om inzicht te krijgen in populaire boeken en/of schrijvers. Het kan ook dienen als voorloper op het leesdossier in het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorlopende lijn.

Want hoe meer kinderen lezen, hoe beter de lees- en leerprestaties. Kinderen die graag en veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die dat niet doen. Het gaat daarbij niet om technische oefening en begrip van teksten maar ook, en misschien wel vooral, om plezier in lezen. Kinderen die met plezier lezen zijn immers steeds gemotiveerd om een nieuw boek te beginnen.

Waarom BoekLog?

• Stimuleren van het leesplezier en gaat hand in hand met betere schoolprestaties.
• Kinderen houden systematisch gelezen boeken bij en geven uiting aan hun leeservaring.
• Methode-onafhankelijk in te zetten per klas, school of schooloverstijgend (voorloper leesdossier in het voortgezet onderwijs).
• De verwerkingsopdrachten zijn ontwikkeld op basis van de zogenaamde meervoudige intelligenties (Gardner 2002).

Hoe gebruik je BoekLog?

De inhoud van BoekLog bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte met opdrachten. In het algemene gedeelte vind je een pagina die ingevuld moet worden door de leerling. Verder tref je in het algemeen gedeelte onder andere aan:

• Een lijst voor het bijhouden van gelezen boeken.
• Pagina's bestemd voor handtekeningen van schrijvers of illustratoren.
• Boekentips: tips, aanraders van klasgenoten of leraren. De leerling kan hier verzamelen wat hij/zij nog wil lezen.
• Boekbesprekingen Tips en Tops. Op deze bladzijde kan de leerkracht kort en bondig een Tip en een Top kwijt over een boekbespreking die een leerling heeft gehouden.
• Een index waarbij de activiteiten zijn geordend naar de meervoudige intelligenties waarop ze een beroep doen.
Na het algemene gedeelte tref je per leerjaar een aantal verwerkingsopdrachten aan. Deze zijn ontwikkeld op basis van de zogenaamde meervoudige intelligenties (Gardner 2002).

Methode-onafhankelijk

BoekLog is naast iedere taalleesmethode te gebruiken en is daarom een uitgelezen instrument om inzicht te krijgen in de leeservaring van ieder individueel kind. BoekLog is zeer gemakkelijk inpasbaar in iedere werkwijze en het vraagt van de leerkracht nauwelijks iets extra's, maar het is wel een verrijking van wat men al doet. Daarenboven biedt tegenwoordig iedere taalmethode verschillende lessen leesbevordering waarbij BoekLog als extra bron van informatie voor meer diepgang kan zorgen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van boekbesprekingen, het zoeken van voorleesfragmenten, het nagaan van je favoriete genre, enzovoorts.

Website

Op de website www.lezenoke.nl tref je veel extra informatie aan om het werken met BoekLog tot een succes te maken. Je vindt er suggesties voor het houden van boekbesprekingen, boekenleggers die geënt zijn op de vormgeving van BoekLog en die u kunt downloaden, en allerlei interessante achtergrondinformatie over boeken en schrijvers en/of vindplaatsen daarvan.

BoekLog - groep 4/5

8,95
x