De Vreedzame School - lesmap Peuters

Vreedzaam peuters

De Vreedzame School voor peuters biedt pedagogisch medewerkers handvatten om al op jonge leeftijd op een gerichte wijze aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

77,50

De Vreedzame School voor peuters biedt pedagogisch medewerkers handvatten om al op jonge leeftijd op een gerichte wijze aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.


ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V001
Auteur(s): Leo Pauw, Cornelie Kool, Liesbeth Stolk, Mirjam van der Ven
Uitgavejaar: 3e herziene druk, 2011

Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

  • De Vreedzame School voor peuters is een programma voor (voor-)scholen en voor andere organisaties die met jonge kinderen werken zoals peuterspeelzalen en kindercentra. De map voor peuters biedt pedaogogisch medewerkers handvatten om al op jonge leeftijd op een gerichte wijze aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van 'democraten in de dop'.

Hoe in te zetten?

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode en werkt aan een 'vreedzame' cultuur in klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Hoewel maatwerk mogelijk is, ziet het standaardprogramma voor de invoering er als volgt uit: in het eerste invoeringsjaar vijf team- en vijf stuurgroepbijeenkomsten; in het tweede jaar drie teambijeenkomsten, een mediatortraining en weer vijf stuurgroepbijeenkomsten.

Het materiaal

Wanneer je de map Peuters van De Vreedzame School bestelt, dan ontvang je de materialen in een ringband. In de ringband is opgenomen:

Introductie

  • Algemeen gedeelte
  • Zes blokken met daarin verschillende activiteiten beschreven waarmee de pedagogisch medewerker op een uitnodigende en speelse wijze aan de beoogde doelstellingen kan werken.
  • Binnenkomers en afsluiters
  • Illustraties behorend bij blok 1 t/m 6 op stevig papier

Voorbeeldlessen

Voorbeeldlessen voor peuters, basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs kun je downloaden op https://devreedzame.school/

Kennismaking, invoering en aanmelding

Wilt u kennismaken met De Vreedzame School? Via de website De Vreedzame School een informatiepakket aanvragen of voorbeeldlessen bekijken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met scholen die al ervaring hebben opgedaan met het programma.

Invoering

Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder invoeringstraject. Niet omdat we denken dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend personeel) in de school. Naast de lessenserie bestaat het programma daarom uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en workshops voor ouders. De invoering van het programma wordt verzorgd door een gelicenceerde De Vreedzame School-trainer die is opgeleid door de CED-Groep.

Aanmelding

Wilt u weten wat een invoeringstraject van De Vreedzame School betekent? Neem mailcontact op via het Secretariaat van De Vreedzame School.

Tags: Vreedzaam

De Vreedzame School - lesmap Peuters

77,50
x