De Vreedzame School - Katern SBO

DVS SBO Basis 400x400 0022 Laag 84

Met dit katern voor SBO-scholen wordt een concrete handreiking gegeven om het programma De Vreedzame School beter af te stemmen op de doelgroep.

200,49

Met dit katern voor SBO-scholen wordt een concrete handreiking gegeven om het programma De Vreedzame School beter af te stemmen op de doelgroep.

ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V103
Auteur(s): Fernanda de Hoop, Leo Pauw
Uitgavejaar: 2013

Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

Het Katern SBO bevat aanpassingen van het programma om zo beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen binnen het SBO. Met een bijstelling van de doelen, meer visuele ondersteuning en ideeën om meer praktisch aan de slag te kunnen met de lessen, wordt een waardevolle aanvulling geboden voor SBO-scholen.

Het Katern bestaat uit twee mappen. In de mappen is aangegeven welke lessen (deels) aangepast zijn. De inhoud bestaat uit de aanpassingen van de lessen, de aangepaste werkbladen en de toegevoegde illustraties. Ook zijn de binnenkomers en afsluiters gecategoriseerd en zijn er bijlagen te vinden die meer specifieke aanwijzingen beschrijven om De Vreedzame School vorm te geven binnen de school.

Hoe in te zetten?

Dit katern is geen vervanging van de reguliere basisschool-map. De les uit de map voor de basisschool blijft het uitgangspunt! De gewone map blijft dus nodig naast dit katern voor SBO. Alleen de aangepaste onderdelen zijn in deze map beschreven.

Voorbeeldlessen

Voorbeeldlessen voor peuters, basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs kunt u downloaden op devreedzame.school

Kennismaking, invoering en aanmelding

Wilt u kennismaken met De Vreedzame School? Via de website De Vreedzame School een informatiepakket aanvragen of voorbeeldlessen bekijken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met scholen die al ervaring hebben opgedaan met het programma.

Invoering

Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder invoeringstraject. Niet omdat we denken dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend personeel) in de school. Naast de lessenserie bestaat het programma daarom uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en workshops voor ouders. De invoering van het programma wordt verzorgd door een gelicenceerde De Vreedzame School-trainer die is opgeleid door de CED-Groep.

Aanmelding

Wilt u weten wat een invoeringstraject van De Vreedzame School betekent? Neem mailcontact op via het Secretariaat van De Vreedzame School.

Tags: Vreedzaam

De Vreedzame School - Katern SBO

200,49
x