De Vreedzame School - Beste Burgers map VSO

DVS besteburgers Basis 400x400 0021 Laag 85

De Vreedzame School Beste Burgers is een speciale versie van De Vreedzame School voor het ZML-onderwijs

113,50

De Vreedzame School Beste Burgers is een speciale versie van De Vreedzame School voor het ZML-onderwijs

ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V009
Auteur(s): Leo Pauw, Cornelie Kool, Jakob van Sonderen, Ria van der Sar, Mirjam van der Ven
Uitgavejaar: 2011.

Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

Voor wie?

Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Omschrijving

De map Beste Burgers maakt samen met de map Beste Vrienden (voor het SO) deel uit van De Vreedzame School voor het Speciaal Onderwijs.

Op scholen voor Speciaal Onderwijs is er veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Deze aandacht is cruciaal, niet alleen omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij leerlingen vergroot, maar ook omdat deze aandacht in het verlengde ligt van onderwijsdoelen op het gebied van sociale competentie en burgerschapsvorming. Het programma Beste Vrienden / Beste Burgers biedt u de mogelijkheid om samen met leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften te werken aan een school:

-waar leerlingen een stem hebben
-die een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap en empowerment
-waar sprake is van minder conflicten en minder ordeverstoringen
-met betere relaties binnen de groep
-met respect en waardering voor verschillen
-waar sociale competentie vergroot wordt
-en waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas, de school, de wijk en de samenleving.

In het programma komen we volledig tegemoet aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Door middel van haalbare doelstellingen, een gestructureerde lesopbouw, visualisatie door middel van pictogrammen, differentiatiesuggesties bij elk lesonderdeel en herhaling, bieden we een aanbod wat passend is voor deze doelgroep.

Hoe in te zetten?

De mappen met de lessen zijn niet los verkrijgbaar. Ze vormen een integraal programma. De Vreedzame School voor Speciaal Onderwijs bestaat uit:

• Een training voor schoolteams
• Een actieve stuurgroep
• Klassenbezoeken
• Een lessenserie voor SO onderbouw, SO Midden/bovenbouw, VSO en Zorgonderwijs/MG
• Een informatieavond en workshops voor ouders.

Opbouw

Elk lesblok begint met een inleiding en een overzicht van de lessen per blok. De lessen zelf zijn zo geschreven dat u er onmiddellijk mee uit de voeten kunt. Er is bij de lessen weinig voorbereiding of materiaal nodig.

Het materiaal

Wanneer u de map Beste Burgers van De Vreedzame School bestelt, dan ontvangt u de materialen in een ringband. In de ringband is opgenomen:

• Introductie
• Algemeen gedeelte
• Inleiding op de blokken
• 4 lesblokken
• Zorgonderwijs/MG blok 1
• Zorgonderwijs/MG blok 2
• Zorgonderwijs/MG blok 3
• Zorgonderwijs/MG blok 4
• Pictogrammen en illustraties

Voorbeeldlessen

Voorbeeldlessen voor peuters, basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs kunt u downloaden op devreedzame.school

Kennismaking, invoering en aanmelding

Wilt u kennismaken met De Vreedzame School? Via de website De Vreedzame School een informatiepakket aanvragen of voorbeeldlessen bekijken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met scholen die al ervaring hebben opgedaan met het programma.

Invoering

Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder invoeringstraject. Niet omdat we denken dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend personeel) in de school. Naast de lessenserie bestaat het programma daarom uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en workshops voor ouders. De invoering van het programma wordt verzorgd door een gelicenceerde De Vreedzame School-trainer die is opgeleid door de CED-Groep.

Aanmelding

Wilt u weten wat een invoeringstraject van De Vreedzame School betekent? Neem mailcontact op via het Secretariaat van De Vreedzame School.

Tags: Vreedzaam

De Vreedzame School - Beste Burgers map VSO

113,50
x