Duiden en Doen

Duidenendoen Basis 400x400 0038 Laag 70

Dit boek is niet meer leverbaar. Wij werken op dit moment aan een compleet herziene versie, die in de loop van 2021 zal verschijnen.

Dit boek is niet meer leverbaar. Wij werken op dit moment aan een compleet herziene versie, die in de loop van 2021 zal verschijnen.

ISBN: 978-90-5819-299-8
Bestelnummer: U99-8
Auteur(s): C. Struiksma
Uitgavejaar: 2012

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe termen

Vrijwel elk jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen en stelt de overheid nieuwe eisen. Daarbij vallen termen als datagestuurd en opbrengstgericht werken, referentieniveaus, werken met leerlijnen, leerstandaarden, ontwikkelingsperspectieven, leerrendementsverwachtingen, leerroutes, uitstroomprofielen, uitstroombestemmingen, uitstroomperspectieven, uitstroomniveaus….. enzovoort, enzovoort. Wat betekenen al die termen? Wat hebben die termen met elkaar te maken? En misschien nog belangrijker, wat is eigenlijk het nut ervan?

Duiden en Doen

In deze uitgave leest u wat de verschillende termen betekenen, hoe ze met elkaar samenhangen en hoe ze in een aantal gevallen tot elkaar kunnen worden herleid. In 'boxen' leest u wat een school in de praktijk heeft aan de termen. U leest hoe de – fictieve – basisschool De Vrijheid omgaat met de verschillende termen. In het laatste hoofdstuk ziet u in vier voorbeelden hoe voorbeeldschool De Vrijheid een leerroute uitwerkt voor vier leerlijnen.

Duiden en Doen

29,50

Uitverkocht

x