Focus op Feiten

Met Focus op Feiten kunt u datagestuurd en opbrengstgericht werken met het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Focus op Feiten is gebaseerd op ervaringen met scholen bij de invoering van het werken met het Onderwijscontinuüm.

29,50

Met Focus op Feiten kunt u datagestuurd en opbrengstgericht werken met het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Focus op Feiten is gebaseerd op ervaringen met scholen bij de invoering van het werken met het Onderwijscontinuüm.

ISBN: 978-90-5819-279-0
Bestelnummer: U279-0
Auteur(s): C. Struiksma, L.Rurup
Uitgavejaar: 2009

Het Onderwijscontinuüm

Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® is een denk- en werkwijze voor passend en opbrengstgericht onderwijs. De kern van datagestuurd en opbrengstgericht werken is dat besturen en scholen gegevens, zoals informatie uit het leerlingvolgsysteem, benutten om sturing te geven aan de kwaliteit van hun onderwijs. Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® biedt een inhoudelijk en praktisch antwoord op deze beleidsthema's. Het geheel sluit aan bij het doel van datagestuurd en opbrengstgericht werken om de leeropbrengsten te verhogen.

Wat u kunt met Focus op Feiten?

In Focus op Feiten wordt uitgelegd hoe u met het Onderwijscontinuüm datagestuurd en opbrengstgericht kunt werken op bestuurlijk, school- en groepsniveau. De auteurs richten zich daarom voornamelijk tot directies en schoolbesturen.

Focus op Feiten

29,50
x