Lead Like a Champion

Zeven hefbomen naar effectief leiderschap

Zeven hefbomen naar effectief leiderschap

ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: U045-6
Auteurs: Carla van Doornen, Robert Jacobs en Carla Versteeg
Uitgavejaar: 2018
Let op: deze reader kan niet via de webwinkel besteld worden maar wordt uitgereikt aan deelnemers van de training Lead Like a Champion.

Een schoolleider kan zijn/haar tijd op verschillende manier besteden, maar hoe besteedt je je tijd het meest effectief? Hoe kan je leiderschap daadwerkelijk bijdragen aan de doelen die je met onderwijs wilt realiseren?

Prioriteiten

Uit de praktijk blijkt dat effectieve schoolleiders prioriteit geven aan het observeren van en het feedback geven aan hun leerkrachten. Belangrijke begrippen hierbij zijn: datagestuurde instructie, professionalisering van het team en het scheppen van een schoolcultuur die gericht is op leren. Maar hóé doe je dat en waar haal je de tijd vandaan?

Excellent leren

Lead Like a Champion is mede gebaseerd op ervaringen die Paul Bambrick Santoyo opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey. Hij onderzocht welke vorm van leiderschap leidt tot effectief onderwijs, waarin excellent onderwijzen leidt tot excellent leren. Hij deed dit door schoolleiders te observeren. Zijn vraag daarbij was: Waaraan besteden zij hun tijd? Zijn bevinding: Een gemiddelde directeur besteedt nog geen 6% van zijn tijd aan directe ondersteuning van de kwaliteit van de leraren. Bij excellente schoolleiders ligt dit percentage veel hoger: Zij besteden wekelijks gemiddeld 60% van hun tijd aan observatie, feedback- en ontwikkelgesprekken.

Hefbomen

Uit zijn onderzoek destilleerde Bambrick zeven 'hefbomen' voor opbrengstgericht leiderschap waarvan er vijf specifiek zijn uitgewerkt in de reader 'Lead Like a Champion'.

Instructie-hefbomen:

1. Datagestuurde instructie
2. Observatie en feedback
3. Planning
4. Professionele ontwikkeling

Cultuur-hefbomen:

1. Schoolcultuur
2. Teamcultuur
3. Managementteams leiden

Training

De reader is speciaal ontwikkeld voor de training Lead Like a Champion (en dus niet los verkrijgbaar). In deze praktijkgerichte training leer en ervaar je in zes bijeenkomsten hoe je de zeven hefbomen kunt benutten in het kader van opbrengstgericht leiderschap werkt. De reader geeft daarbij extra voorbeelden en achtergrondinformatie.

Informatie over de training, prijzen en locaties

x