Leren met toekomst

Een uitwerking van de kernvaardigheden voor de 21ste eeuw

20,00

Een uitwerking van de kernvaardigheden voor de 21ste eeuw

ISBN: 978-90-5819-324-7
Bestelnummer: U324-7
Auteur(s): F. Joosten, L. Ligtendag-Roijers
Uitgavejaar: 2015

Steeds vaker klinkt de vraag of het onderwijs onze kinderen wel voldoende voorbereidt op hun toekomst. Deze vraag is van alle tijden: nadenken over leren hebben we altijd gedaan. In de negentiende eeuw wilden we dat iedereen zou leren lezen en schrijven. In de 21ste eeuw willen we daarnaast onze kinderen óók kritisch en creatief leren denken. Net als goed samenwerken met allerlei mensen en verantwoordelijkheid nemen.

De 21e eeuw is nu!

Als onze kinderen straks als volwassenen hun bijdrage aan de maatschappij gaan leveren, hebben ze vaardigheden nodig die op school niet, of tenminste niet planmatig, onderwezen worden. Het gaat om complexe cognitieve en sociale vaardigheden, die de CED-Groep heeft samengevoegd tot vier kernvaardigheden:

Kernvaardighedenmodel

• Zelfregulering; de leerling bedenkt wat hij wil leren en weet hoe hij moet zorgen dat dit gebeurt.
• Perspectief nemen; de leerling verplaatst zich in de wensen, gedachten en gevoelens van anderen.
• Denkkracht; leerlingen stellen vragen en gaan op onderzoek uit om antwoorden te vinden.
• Samenwerken; een leerling draagt als deel van een geheel bij aan een gemeenschappelijk doel.

Krijgt onderwijs in ICT geen aparte plek?

Veel modellen die de vaardigheden van de 21ste eeuw beschrijven, besteden expliciet aandacht aan vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid. Die zijn in dit model niet expliciet beschreven, omdat bij digitaal vaardig zijn, digitaal denken en digitaal verantwoordelijk zijn in essentie een beroep wordt gedaan op zelfregulatie, perspectief nemen, denkkracht en samenwerken.

Concrete didactische vaardigheden

Wij hebben de kernvaardigheden uitgewerkt in concrete didactische vaardigheden voor leraren, zodat zij hieraan in hun lessen gericht aandacht kunnen besteden. Er is bovendien een koppeling gemaakt tussen de kernvaardigheden en vakinhouden, zodat er transfer van kennis plaatsvindt.

Leren met toekomst

20,00
x