Omgaan met verschillen? Begin bij de overeenkomsten!

Hoe kunt u passend onderwijs op uw school vormgeven? En hoe kunt u opbrengstgericht werken hierbij als hulpmiddel gebruiken?

29,50

Hoe kunt u passend onderwijs op uw school vormgeven? En hoe kunt u opbrengstgericht werken hierbij als hulpmiddel gebruiken?

ISBN: 978-90-5819-323-0
Bestelnummer: U323-0
Auteur(s): F. Joosten, A.J.C. Struiksma, A.M. Boonstra
Uitgavejaar: 2015

De Wet passend onderwijs (augustus 2014) legt alle schoolbesturen in Nederland een zorgplicht op: zij zijn ervoor verantwoordelijk om voor elk kind een passende onderwijsplek te vinden en passend onderwijs te creëren. Besturen en leerkrachten geven aan dat zij bezorgd zijn over de uitvoerbaarheid en de inrichting op hun scholen. De CED-Groep neemt de bedenkingen en bezwaren zeer serieus en heeft als antwoord daarop een manier ontwikkeld waarop leerlingen het onderwijs volgen dat bij hen past en leraren met plezier lesgeven. Hoe? Dat leest u in dit boek.

Passend en opbrengstgericht onderwijs: te doen!

Het belangrijkste is dat het onderwijs in de groep centraal staat en dat de leraar daarbij de ondersteuning krijgt die zij nodig heeft. Alle anderen: staf, directie, bestuur en samenwerkingsverband zijn erop gericht om dat mogelijk te maken. Cognitieve en sociale opbrengsten van het onderwijs spelen een belangrijke rol om vast te stellen of het onderwijs in de groep op orde is. Deze opbrengsten zijn ook te gebruiken om het schoolondersteuningsprofiel en het ontwikkelingsperspectief op te stellen. Zo voorkomen we onnodige bureaucratie.

Dit boek sluit aan op de eerdere publicaties van de CED-Groep in de reeks Opbrengstgericht werken en Passend Onderwijs in 4D. In hoofdstuk 1, 2 en 3 werken we bovengenoemde veranderingen die passend onderwijs vergt, in samenhang uit, en gaan we in op de manier waarop de CED-Groep meent dat het onderwijs deze veranderingen kan vormgeven.

In hoofdstuk 4 komen de hulpmiddelen aan de orde die de CED-Groep vanuit deze visie heeft ontwikkeld namelijk:

• het 4D-model;
• een model om een schoolondersteuningsprofiel op één A4 te maken (in samenhang met het 4D-model);
• een model om een ontwikkelingsperspectief te maken (in samenhang met het 4D-model);
• een zienswijze op indiceren waarbij de school verantwoordelijk is (ook in samenhang met het 4D-model).

In de bijlagen van deze uitgave vindt u een uitgebreidere beschrijving van deze hulpmiddelen met voorbeelden uit de praktijk.

Omgaan met verschillen? Begin bij de overeenkomsten!

29,50
x