Peuterstappen

Een praktisch boek voor pedagogisch medewerkers over hoe je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling.

35,25

Een praktisch boek voor pedagogisch medewerkers over hoe je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling.

ISBN: 978-90-5676-000-7
Bestelnummer
: U000-7
Auteurs: Marléone Goudswaard, Vera Vergunst
Aantal pagina's: 128
Uitgavejaar
: 2013

Peuters leren de hele dag door, dat weet je als pedagogisch medewerker als geen ander. Peuters ontdekken taal en rekenen in de winkelhoek, en ze oefenen hun motoriek en sociale vaardigheden bij het spelen in het huisje op het plein. Peuters ontwikkelen zich door te spelen, maar ook tijdens het fruit eten en tijdens de activiteiten die je met ze onderneemt. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Door kansen te creëren en te grijpen, ondersteun je de peuters in hun ontwikkeling zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Opbrengstgericht werken voegt daar iets aan toe: Je kijkt naar het resultaat van al je inspanningen om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Helpt het echt? Hoe kan je dat zien? En wat leer je daar zelf van? Daar gaat dit boek over.

Dré van Dongen, Inspectie van het Onderwijs:
"De reflectie van de pedagogisch medewerker, is in mijn ogen de kern van de 4Dmethodiek. Data geven niet alleen informatie over kinderen. Data zijn ook informatie voor pedagogisch medewerkers, die richting en doel geven aan het kijken en plannen."

Peuterstappen laat zien hoe je kinderen doelgericht de stappen laat nemen op weg naar groep 1. Daarbij sluiten we aan bij jouw huidige manier van werken. Of je nu werkt met een VVE-methode of niet, het opbrengstgericht werken is een 'bril' die je op kunt zetten. Dit boek biedt handvatten voor opbrengstgericht werken ín de groep.

Het laat veel voorbeelden zien en bevat verschillende soorten oefeningen. Het is geen sluitende methode of programma, maar een manier van denken en werken die op elke peutergroep op een andere manier ingezet kan worden, passend bij de visie en werkwijze van de locatie.

Lenneke Campo, pedagogisch medewerker SKM Maassluis:
"Ik heb genoten van de praktische waarde van het boek Peuterstappen. Hiermee kan er zeker een begin gemaakt worden om opbrengstgericht te gaan werken binnen de kinderopvang."

Peuterstappen

35,25
x