Sociaal offline-online Omgaan met ruzie/Opkomen voor jezelf

Doelgericht oefenen met sociale competentie in offline en online situaties voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

115,50

Doelgericht oefenen met sociale competentie in offline en online situaties voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

ISBN: 978-90-5676-068-7
Bestelnummer: U068-7
Auteur(s): M. Goudswaard, M. ten Heggeler, L. Jonkman
Uitgavejaar: 2018

Offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Bijvoorbeeld: je spreekt op school af dat jullie samen een film gaan kijken. 's Avonds sturen jullie elkaar een preview van leuke films.

Voor jongeren met speciale onderwijsbehoeften is sociale competentie een belangrijk vak. Sociale competentie ontstaat niet vanzelf, het vraagt veel instructie en oefening. Met Sociaal offline/online werk je doelgericht en stapsgewijs aan de sociale competentie in online en offline situaties.

Er is speciale aandacht voor de integratie van online en offline vaardigheden. Juist voor deze jongeren is dat heel belangrijk, omdat zij vaak onvoldoende beseffen dat hun online gedrag invloed heeft op offline ontmoetingen. En andersom.

Zes leskaternen

Deze map bestaat uit zes leskaternen voor het stapsgewijs leren van sociaal gedrag in offline en online situaties. Er zijn vier katernen voor 'Omgaan met ruzie' en twee katernen voor 'Opkomen voor jezelf'. Dit zijn twee van de in totaal acht gedragscategorieën van sociale competentie (Kinderen hun sociale talenten, SCOL, Portfolio Sociale competentie).

De katernen zijn opgenomen in een ringband. Er is ook een USB-stick bijgevoegd, met digibord-materialen en ondersteunende materialen (zoals kijkkaarten).

Didactische pijlers

• Leren door doen
Door het gebruik van rollenspellen en een speciale 'chatsimulator' oefenen de leerlingen in offline en online situaties.

• Kleine stappen frequent herhaald
Sociale competentie is complex. De vaardigheden zijn opgedeeld in kleine stappen. Door de kleine stappen kunnen de leerlingen snel succes ervaren. In de lessen worden alle stappen herhaaldelijk aangeboden.

• Variatie in betekenisvolle situaties
De voorbeelden en de contexten sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Het programma helpt hen om het aangeleerde gedrag in uiteenlopende situaties toe te passen.

• Differentiatie
Je kunt het programma in drie arrangementen aanbieden: basisarrangement, verdiept arrangement en intensief arrangement.

Chatsimulator

Onder begeleiding van de docent kunnen leerlingen oefenen met sociaal gedrag in een afgeschermde online omgeving. Bij aanschaf van de lesmap krijg je toegang tot deze unieke chatsimulator.

Voor wie?

De lessen zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het SO en voor leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

Sociaal offline-online Omgaan met ruzie/Opkomen voor jezelf

115,50
x