Sociaal offline-online Jezelf presenteren/Aardig doen

Doelgericht oefenen met sociale competentie in offline en online situaties voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

167,95

Doelgericht oefenen met sociale competentie in offline en online situaties voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

ISBN: 978-90-5676-048-9
Bestelnummer: U048-9
Auteur(s): M. Goudswaard, L. Jonkman, A. Leerink-Piederiet, L. Mouissie
Uitgavejaar: 2017

Offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Bijvoorbeeld: je spreekt op school af dat jullie samen een film gaan kijken. 's Avonds sturen jullie elkaar een preview van leuke films.

Voor jongeren met speciale onderwijsbehoeften is sociale competentie een belangrijk vak. Sociale competentie ontstaat niet vanzelf, het vraagt veel instructie en oefening. Met Sociaal offline/online werk je doelgericht en stapsgewijs aan de sociale competentie in online en offline situaties.

Er is speciale aandacht voor de integratie van online en offline vaardigheden. Juist voor deze jongeren is dat heel belangrijk, omdat zij vaak onvoldoende beseffen dat hun online gedrag invloed heeft op offline ontmoetingen. En andersom.

Tien leskaternen

In het programma staan twee aspecten van sociale competentie centraal: 'aardig doen' en 'jezelf presenteren'. De doelen zijn afgeleid van de SLO-kerndoelen. De stevig uitgevoerde map Sociaal offline/online bevat:

• Vijf leskaternen 'Jezelf presenteren': jezelf voostellen, ideeën aandragen, in het middelpunt staan, je mening geven, feedback geven.
• Vijf leskaternen 'Aardig doen': de ander erbij betrekken, een compliment geven, sorry zeggen, troosten, helpen.
• Een USB-stick, met digibord-materialen en ondersteunende materialen (zoals kijkkaarten).

Didactische pijlers

• Leren door doen
Door het gebruik van rollenspellen en een speciale 'chatsimulator' oefenen de leerlingen in offline en online situaties.

• Kleine stappen frequent herhaald
Sociale competentie is complex. De vaardigheden zijn opgedeeld in kleine stappen. Door de kleine stappen kunnen de leerlingen snel succes ervaren. In de lessen worden alle stappen herhaaldelijk aangeboden.

• Variatie in betekenisvolle situaties
De voorbeelden en de contexten sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Het programma helpt hen om het aangeleerde gedrag in uiteenlopende situaties toe te passen.

• Differentiatie
Je kunt het programma in drie arrangementen aanbieden: basisarrangement, verdiept arrangement en intensief arrangement.

Chatsimulator

Onder begeleiding van de docent kunnen leerlingen oefenen met sociaal gedrag in een afgeschermde online omgeving. Bij aanschaf van de lesmap krijg je toegang tot deze unieke chatsimulator.

Voor wie?

De lessen zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het SO en voor leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarkt.

Sociaal offline-online Jezelf presenteren/Aardig doen

167,95
x