Wereldbal

20191107 151419 2

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

38,95

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V080
Auteur(s): Leo Pauw
Uitgavejaar: 2011

Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

De wereldbal wordt gebruikt in de lessen en is het symbool van De Vreedzame School.

Het materiaal

Wereldbal van stof, diameter 30 cm.

Voorbeeld

Voorbeeldlessen voor peuters, basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs zijn te downloaden op devreedzame.school.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Wil je kennismaken met De Vreedzame School? Via de website De Vreedzame School een informatiepakket aanvragen of voorbeeldlessen bekijken. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met scholen die al ervaring hebben opgedaan met het programma.

Invoering

Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder invoeringstraject. Niet omdat we denken dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend personeel) in de school. Naast de lessenserie bestaat het programma daarom uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en workshops voor ouders. De invoering van het programma wordt verzorgd door een gelicenceerde De Vreedzame School-trainer die is opgeleid door de CED-Groep.

Aanmelding

Wil je weten wat een invoeringstraject van De Vreedzame School betekent? Neem mailcontact op via het Secretariaat van De Vreedzame School.

Tags: Vreedzaam

De Vreedzame School- Wereldbal groot (30 cm)

38,95
x