Werken met arrangementen en groepsplannen

Het juiste onderwijsaanbod voor iedere leerling.

29,50

Het juiste onderwijsaanbod voor iedere leerling.

ISBN: 978-90-5819-304-9
Bestelnummer: U304-9
Auteur(s): M. Goudswaard
Uitgavejaar: 2013

Passend onderwijs biedt iedere leerling optimale kansen op ontwikkeling van zijn of haar talenten. Werken met arrangementen en groepsplannen is een manier om kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs te bieden dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en toch werkbaar blijft.

In onderwijsarrangementen beschrijft de school in de volle breedte wat het onderwijsaanbod is voor de leerlingen, passend bij de behoeften en mogelijkheden van verschillende groepen leerlingen. In de arrangementen is concreet te zien wat de school iedere dag doet om leerlingen de leerdoelen door de leerjaren heen te laten behalen die passen bij hun perspectief op vervolgonderwijs.

Het samenstellen van onderwijsarrangementen en de praktische toepassing ervan staan in deze uitgave centraal. Het eerste hoofdstuk bespreekt inhoudelijke kernpunten van de onderwijsarrangementen. In kort bestek zullen deze terugkomen zoals die ook in de eerdere publicaties zijn beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat in op het proces van toewijzing van leerlingen aan de onderwijsarrangementen en de wijze waarop dit in een groepsplan wordt vastgelegd. Het derde hoofdstuk beschrijft welke stappen u kunt doorlopen bij het samenstellen van onderwijsarrangementen. Het boek wordt afgesloten met twee routekaarten. Deze 'kaarten' zijn een hulpmiddel om onderwijsarrangementen samen te stellen en leerlingen toe te wijzen aan arrangementen.

Deze uitgave biedt aanknopingspunten voor het vormen van onderwijsbeleid en de toepassing ervan in het werken met onderwijsarrangementen en groepsplannen. Dit is vooral voor directies met een onderwijskundige taakstelling en intern begeleiders in het basisonderwijs relevant. De principes zijn ook toepasbaar in het SBO, SO en VO.

De schema's uit bijlagen 3 tot en met 7 zijn te downloaden, zodat u ze makkelijk op A4-formaat kunt printen en invullen. Kijk hiervoor hieronder bij Downloads.

Werken met arrangementen en groepsplannen

29,50
x