sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Dalton

Het doel van Daltononderwijs is de zelfwerkzaamheid èn de onderlinge samenwerking van leerlingen te bevorderen. Met hulp van een adviseur van de CED-Groep ontwikkelt uw schoolteam een eigen Daltonaanpak. U denkt actief na over de drie Daltonprincipes (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking). Onder begeleiding van de CED-Groep ontwikkelen leerkrachten een reflectieve leerkrachthouding en optimaliseren zij hun klassenmanagement.

U kunt op de expertise van de CED-Groep rekenen wanneer:

  • U zich wilt oriënteren op Daltononderwijs
  • U zich wilt laten certificeren tot Daltonschool
  • U specifieke aspecten van Daltononderwijs wilt invoeren op uw school

Op maat
De CED-Groep biedt begeleiding op maat. Met uw adviseur ontwerpt u een traject, passende bij uw situatie.

De top bereiken in Daltononderwijs
De maatwerktrajecten zorgen ervoor dat leerlingen zelfregulerend gaan werken. Hierdoor verandert de rol van de leerkracht. De leerlingen bepalen steeds meer zélf wat zij aan onderwijs ontvangen en worden daarin door de leerkracht gecoacht. De leerkrachten worden in dit traject begeleid. Zo volgen zij een ‘Coach de leerlingen traject’, leren zij met zelfregulerende leerlingen omgaan en krijgen zij handvatten om goed in hun nieuwe ‘Dalton-rol’ te kunnen functioneren.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over Dalton-begeleiding vanuit de CED-Groep? Neem dan contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

 

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599