BB 587

Advies en begeleiding

Een passende onderwijsplek voor elk kind, liefst thuisnabij. Dat vraagt veel van scholen én van het samenwerkingsverband. Als bestuurder of directeur van een samenwerkingsverband heb je een diverse en complexe rol. Binnen je bevoegdheden en invloedssfeer zoek je naar mogelijkheden om te zorgen dat élke leerling passend onderwijs krijgt. Onze adviseurs denken en werken graag met je mee. Zij kunnen onder meer een bijdrage leveren aan visie- en beleidsontwikkeling en professionalisering van leerkrachten, ib’ers en directeuren.

Advies en begeleiding

x